เช็คลิสต์ที่HR ต้องรู้ เมื่ออยู่ในช่วงทดลองงาน

การสรรหาบุคลากรให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับงานด้าน HR อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากจะต้องดูความรู้ ความสามารถ ทักษะ ศักยาภาพ (Performance) ของพนักงานแล้ว ยังต้องดูเรื่ององค์ประกอบอื่นๆ ประกอบด้วยเช่น สามารถเรียนรู้คุณสมบัติด้านสังคม (soft skill) และสไตล์การทำงานได้โดยตรง ไม่ใช่จากเพียงแค่คุณสมบัติตามเอกสารที่ใช้สมัครงานเท่านั้น นอกจากนี้ยังต้องมีระบบประเมินที่มีสิทธิภาพ มีคุณสมบัติของระบบประเมินที่ดี จึงจะถือว่า การสรรหาบุคลากรมาใช้ในองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ก่อนที่เราจะไปเริ่มประเมินพนักงานทดลองงานบน HumanOS อยากให้เจ้าหน้าที่ HR ทุกท่านทำความเข้าใจเช็คลิสต์ที่จำเป็นก่อนการประเมินเสียก่อน โดยประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้

หลังจากที่เข้าใจรายละเอียดในเช็คลิสต์ที่ควรรู้แล้ว ทีนี้ก็เข้าสู่ช่วงประเมินพนักงานทดลองงาน (Probation Evaluation)

การประเมินทดลองงานบน HumanOS

เพื่อสนับสนุนการประเมินการทดลองงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น HumanOS ซึ่งเป็น HR Solution on cloud  จึงได้พัฒนาระบบที่ช่วยเตือนการประเมินทดลองงานของพนักงานใหม่ให้หัวหน้างาน และ HR ทราบ  โดยการประเมินพนักงานใหม่นั้น หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ HR สามารถกำหนดระยะเวลาการประเมินในระบบเพื่อให้ระบบช่วยเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำการประเมิน  ซึ่งรูปแบบการประเมินนั้น HumanOS สามารถรองรับการสร้างแบบประเมินพนักงานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินพนักงานประจำหรือประเมินพนักงานทดลองงาน สามารถสร้างหัวข้อการประเมิน และกำหนดเกณฑ์ในการประเมินพนักงานในแต่ละครั้งได้ สามารถส่งแบบประเมินในรูปแบบออนไลน์ แชร์ผลการประเมิน พร้อมแสดงผลลัพท์ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ

  • สร้างแบบประเมิน หัวข้อการประเมินได้หลากหลาย
  • รองรับการประเมินพนักงานได้ทั้งพนักงานทดลองงาน และ พนักงานประจำ
  • สร้างเกณฑ์ในการประเมินพนักงานและตัดเกรดของพนักงานได้
  • เป็นการประเมินในรูปแบบออนไลน์
  • แสดงผลลัพท์ ประมวลได้อย่างแม่นยำ
  • สามารถเก็บรวบรวมและบันทึกผลการประเมินเพื่อใช้ดูภายหลังได้
  • เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินพนักงาน
  • ช่วยให้องค์กรได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและเหมาะกับงาน

การประเมินการทดลองงาน นอกจากจะเป็นกระบวนการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของบริษัทมากที่สุด การมีตัวช่วยในการประเมิน Key Performance Indicator หรือ KPI ในการคัดเลือกพนักงานใหม่ที่ชัดเจน จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยชี้วัดความสามารถของพนักงาน ว่าพนักงานที่รับเข้ามาใหม่สามารถทำงานรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายมาและสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรได้หรือไม่

สมัครระบบ HR พร้อม payroll HumanOS

Recently Post