Revision

HumanOS
Thailand’s leading HR Solution

รอบวันที่ 09.04.2024

 • เพิ่ม – การประมวลผลการลาย้อนหลังในระดับประเภทการลา รองรับการเปลี่ยนเงื่อนไขการลา เช่น ลาไม่หักเงินเป็นหักเงิน
 • เพิ่ม – รองรับการปรับให้แสดงชื่อบนเว็บด้วยภาษารองทั้งระดับองค์กรและระดับบุคคล

รอบวันที่ 01.04.2024

 • เพิ่ม – รายงานเปรียบเทียบเงินเดือนกับงวดก่อนหน้าแบบแสดงทุกรายการ
 • เพิ่ม – รองรับการปรับให้แสดงชื่อบนเว็บด้วยภาษารองทั้งระดับองค์กรและระดับบุคคล (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งาน)
 • เพิ่ม – ตัวเลือกประเภทบริการของ Text file นำส่งเงินเดือนให้ธนาคาร เฉพาะธนาคารที่มีหลายรูปแบบไฟล์

รอบวันที่ 18.03.2024

 • เพิ่ม – แจ้งเตือนแบบประเมินให้พนักงานผ่าน Application
 • เพิ่ม – ตัวเลือกหักเงินสายเฉพาะเวลาเข้างาน (อนุโลมออกงานก่อนไม่หักเงิน)
 • เพิ่ม – การปรับ Cost center ผ่านหน้าจอประวัติการทำงาน สามารถกำหนดวันล่วงหน้าได้
 • เพิ่ม – ระบุอัตราการจ่ายเงิน (Pay Rate) สำหรับกะที่ไม่ต้องการจ่ายเงินเต็มกะได้ เช่น กะ 4 ชม.จ่าย 50% (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งาน)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – การกำหนดสิทธิ์การลาตามอายุงาน รองรับการกรอกทศนิยมได้

รอบวันที่ 27.02.2024

 • เพิ่ม – แสดงวันที่กดส่งออกข้อมูลในรายงานเงินเดือน (Excel)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – รายงาน Excel ให้ใช้รูปแบบข้อมูล (Cell format) นำไปใช้ต่อได้ง่าย
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – รูปแบบใบแนบ ภ.ง.ด 1 ให้เป็นรูปแบบล่าสุดจากกรมสรรพากร

รอบวันที่ 19.02.2024

 • เพิ่ม – แสดงสถานที่บนหน้าจออนุมัติลงเวลา (เว็บไซต์)
 • เพิ่ม – การแสดงช่องทางการติดต่อบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น

รอบวันที่ 12.02.2024

 • เพิ่ม – หน้าจัดการกะให้มีตัวเลือก ปรับวันหยุดตามกะงานหลัก
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – แก้หน้าค่าลดหย่อน ให้ disable หากไม่เปิดให้กรอก

รอบวันที่ 04.02.2024

 • เพิ่ม – การส่งออก Text file ธนาคาร Sumitomo
 • เพิ่ม – การส่งออก Excel file กองทุนธนาคารไทยพาณิชย์
 • เพิ่ม – สิทธิ์เพิ่มเติมสำหรับพนักงานสำหรับจัดการข้อมูลการอบรม
 • เพิ่ม – การกรอกเหตุผลจากผู้อนุมัติในฟังก์ชั่นเบิกค่าใช้จ่าย

รอบวันที่ 22.01.2024

 • เพิ่ม – รองรับการเข้าใช้งานด้วย Azure active directory
 • เพิ่ม – การรองรับ Text file นำส่งธนาคาร Citibank และ HSBC
 • เพิ่ม – รายงานรวมกลุ่มเงินเดือน และส่งออก ภงด. 1ก แบบรวมทุกกลุ่มเงินเดือนในบริษัทเดียวกัน
 • เพิ่ม – วิธีการกรอกรหัสผ่านดูเงินเดือน เลือกได้ทั้งรหัสผ่านในระบบ หรือเลขบัตรประชาชน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • เพิ่ม – รายงานส่งประกันสังคม 1-10/1 (ยื่นรวม)

รอบวันที่ 18.12.2023

รอบวันที่ 27.11.2023

 • เพิ่ม – การแสดงผู้ทำรายการและเวลาบนหน้าจอปรับตำแหน่ง
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – แสดงชื่อบริษัทลูกใน PDF Resulme และ รายงานการลา

รอบวันที่ 20.11.2023

 • เพิ่ม – แบบประเมินกำหนดให้แสดง/ไม่แสดง แสดงการขาด ลา มาสาย ได้
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ –การกด Enter บนหน้าเว็บแล้วเปลี่ยนภาษา

รอบวันที่ 12.11.2023

 • เพิ่ม – การคำนวณภาษีเงินเกษียณอายุ

รอบวันที่ 06.11.2023

 • เพิ่ม – การตั้งเวลส่งข่าวสารโดยกำหนดวันส่งได้ (ส่งในเวลา 8:30)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ –การแสดง Org Chart รองรับกรณีมีจำนวนแผนก/สาขาจำนวนหลายชั้นได้ไม่จำกัด

รอบวันที่ 20.10.2023

 • เพิ่ม – การกำหนดลาย้อนหลัง สามารถเลือกให้นับจากการลาวันแรกหรือวันสุดท้ายของการลาได้
 • เพิ่ม – การส่งข้อมูลพนักงาน (รหัส, ชื่อ และภาพ) จาก HumanOS ไปยังเครื่อง Face scan ที่ใช้งานแบบ Push ได้โดยตรง ไม่ต้องสแกนภาพหน้าเครื่อง (แจ้งแอดมิน HumanOS เพื่อเปิดใช้งาน)
 • เพิ่ม – การกำหนดผู้อนุมัติแบบรายคนได้สูงสุด 4 ระดับ
 • เพิ่ม – สามารถแก้ไขวันจ่ายเงินเดือนได้โดยไม่ต้องประมวลผลเงินเดือนใหม่ ทั้งรายการที่รอปิดงวดและปิดงวดไปแล้ว
 • เพิ่ม – รายละเอียดการจ่ายเงินเดือนแบบแยกประเภท (Wage type)

รอบวันที่ 25.09.2023

 • เพิ่ม – การนำเข้าเอกสารแบบระบุวันหมดอายุ
 • เพิ่ม – การส่งออกไฟล์ธนาคารไทยพาณิชย์แบบ Hash
 • เพิ่ม – การนำเข้าไฟล์รายหักกยศ.
 • เพิ่ม – แสดงปี พ.ศ.หากใช้ภาษาไทย

รอบวันที่ 18.09.2023

 • เพิ่ม – สลับกะงาน / สลับวันหยุด (แจ้งแอดมิน HumanOS เพื่อเปิดใช้งาน)
 • เพิ่ม – พนักงานแบบจ่ายเงินรายชั่วโมง (แจ้งแอดมิน HumanOS เพื่อเปิดใช้งาน)
 • เพิ่ม – ส่งออกไฟล์นำส่งธนาคาร HSBC
 • เพิ่ม – กำหนดลงเวลานอกพิกัดระดับพนักงาน
 • เพิ่ม – ตัวเลือกหักเงินสายตามจริงเป็นนาที
 • เพิ่ม – รายงานอบรม
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – รายละเอียดเงินเดือนเพิ่มคอลัมน์เลขประจำตัวประชาชนและเลขบัญชี

รอบวันที่ 04.09.2023

 • เพิ่ม – ฟีเจอร์ใหม่
  • ซ่อนประเภทการลา
  • พนักงานไม่เห็นการลา/สิทธิ์ที่ใช้ได้ จะเห็นเฉพาะ Admin เท่านั้น
  • เมื่อ Admin ทำการลา จะอนุมัติทันที ไม่มีการส่งไปขออนุมัติตาม flow ปกติ
 • เพิ่ม – Role Auditor
  • สำหรับผู้ตรวจสอบ
  • เข้าได้ทุกหน้าจอ แต่ไม่สามารถทำรายการใดๆ ที่กระทบข้อมูลได้

รอบวันที่ 21.08.2023

  • เพิ่ม – การประเมินการทดลองงาน (แจ้งแอดมิน HumanOS เพื่อเปิดใช้งาน)
  • เพิ่ม – บันทึกเอกสารแบบมีวันหมดอายุพร้อมการแจ้งเตือน
  • เพิ่ม – การแสดงยอดสะสมภาษี 40 (2) ในสลิปเงินเดือน
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ –ความสวยงาม QR Code สำหรับลงเวลา
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ตำแหน่งเมนูรายงานประจำวัน (แอพพลิเคชัน)

รอบวันที่ 07.08.2023

  • เพิ่ม – ฟีเจอร์การลาย่อย เช่นลาป่วย แยกเป็นลาป่วยมีใบรับรองแพทย์ / ไม่มีใบรับรองแพทย์ (แจ้งแอดมิน HumanOS เพื่อเปิดใช้งาน)

  • เพิ่ม – ฟีเจอร์การลงเวลาแบบกำหนดจุดให้พนักงาน (แจ้งแอดมิน HumanOS เพื่อเปิดใช้งาน)

  • เพิ่ม – ส่งออกไฟล์ลงเวลา (raw data) รูปแบบ Microsoft Excel

รอบวันที่ 14.07.2023

  • เพิ่ม – เปิดใช้งานระบบการจัดการสินทรัพย์ รองรับการบันทึกข้อมูลประวัติสินทรัพย์ ตรวจสอบพนักงานที่ถือครอง และระบบการคืนสินทรัพย์
  • เพิ่ม – รองรับการขอแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย. ภงด.3 ออนไลน์
  • เพิ่ม – รองรับการเปลี่ยนผู้อนุมัติแบบทีละรายการ
  • เพิ่ม – แบบประเมินออนไลน์รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนให้รองรับการแสดงรายละเอียดหัวข้อการประเมิน
  • เพิ่ม – การรองรับการลบกะที่ลงเวลางานได้เอง
  • เพิ่ม – การเปลี่ยนผู้อนุมัติคำขอให้สามารถแก้ไขได้แบบทีละรายการ
  • เพิ่ม – การยืนยันการลบข้อมูลพนักงานด้วยรหัสพนักงาน
  • เพิ่ม – เลือกดูข้อมูลพนักงานได้จากตัวเลือกวันพ้นทดลองงาน และ วันเกิดของพนักงาน
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ปรับปรุงไฟล์นำเข้าข้อมูลพนักงาน ให้นำเข้ากะวันเสาร์/อาทิตย์ได้
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – เพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลหน้าจัดการกะในระบบจัดการกะ (Backend) บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนให้ดียิ่งขึ้น

รอบวันที่ 03.07.2023

  • เพิ่ม – การเบิกเงินสดล่วงหน้าร่วมกับบริษัท มูลา-เอกซ์ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
  • เพิ่ม – การกำหนดให้ซ่อนรายชื่อพนักงานบางคนไม่ให้แสดงบนโมไบล์ได้
  • เพิ่ม – เพิ่มประวัติการอบรมได้ทันทีจากหน้ารายชื่อพนักงาน
  • เพิ่ม – การแสดงวันลาและขาดงานพร้อมกันบนแอพ (หน้าจอปฏิทิน)
  • เพิ่ม – การแสดงรายละเอียดเงินเดือนบนแอพโดยไม่ต้องดาวน์โหลด Pay slip

รอบวันที่ 06.06.2023

  • เพิ่ม – ลำดับการแสดงตัวเลือกประเภทหนังสือรับรอง
  • เพิ่ม – รายงานเอกสารประจำตัวพนักงานมีการแนบเอกสารใดแล้วบ้าง

รอบวันที่ 29.05.2023

  • เพิ่ม – ตัวเลือกการคิดภาษีสำหรับพนักงานที่ลาออก (รายได้ทั้งปี, รายได้ถึงเดือนที่ลาออก, ไม่คิดภาษีในเดือนสุดท้าย)

  • เพิ่ม – นำเข้าประวัติการปรับตำแหน่งแต่ไม่ต้องการให้ประมวลผล

  • เพิ่ม – การจัดการกะ เพิ่มสถานะไม่ใช้งาน

รอบวันที่ 06.05.2023

  • เพิ่ม – จำนวนวันทำงานในรายงานเงินเดือน

  • เพิ่ม – หน้ากรอกข้อมูลอบรม เพิ่มหัวข้อการอบรมได้ภายในหน้าจอ

  • เพิ่ม – แก้ไขประวัติการปรับตำแหน่งรายการล่าสุดได้แม้จะผ่านวันที่มีผลแล้ว

  • เพิ่ม – ความสามารถหนังสือรับรอง เพิ่ม Tag ใหม่ เกี่ยวกับการศึกษา (ระดับสูงสุด)
   • Institution – สถาบันการศึกษา
   • Faculty – คณะวิชา
   • Major – วิชาเอก
   • SalaryNoPoint – เงินเดือนไม่มีทศนิยม

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – การบันทึกเหตุผลขอแก้ไขเวลา

รอบวันที่ 21.04.2023

  • เพิ่ม – กำหนดสิทธิ์การลาตามอายุงานแยกตามประเภทพนักงาน
  • เพิ่ม – การแสดงรายการอนุมัติแม้ระบุเห็นเฉพาะตามสายบังคับบัญชา (กรณีอนุมัติหลายระดับ)
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – หนังสือรับรองสามารถกำหนดตัวหนาให้กับวันที่แบบ Superscript (ตัวยก)
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – อัพเดตแอพ Huawei เทียบเท่าแอพ Android

รอบวันที่ 27.03.2023

  • เพิ่ม – รองรับการเปลี่ยนกลุ่มพนักงานจากฟรีแลนซ์เป็นพนักงานประจำผ่านระบบประวัติการทำงาน (ตั้งเวลาล่วงหน้าได้)
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – การลบประวัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รอบวันที่ 07.03.2023

  • เพิ่ม – ฟีเจอร์ เพิ่มและแก้ไขรายได้/จ่ายเพิ่มจากหน้าเว็บได้ทันที
  • เพิ่ม – อัพโหลดและแก้ไขภาพสลิปโลโก้สำหรับบริษัทลูก
  • เพิ่ม – รองรับการปรับเกณฑ์เงินเดือนจากรายวันเป็นรายเดือนผ่านประวัติการปรับตำแหน่ง
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – หน้าปฏิทินการลงเวลา แอดมินสามารถลงเวลาล่วงหน้าได้
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – การคำนวณค่าแรงล่วงเวลาอิงจากประวัติการปรับเงินเดือน

รอบวันที่ 21.02.2023

  • เพิ่มหน้ากำหนดอัตราสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามอายุงานอัตโนมัติ
  • เพิ่มรายงานทะเบียนลูกจ้าง (พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541)
  • เพิ่มรายงานเงินเดือน สำหรับรวมทุกกลุ่มเงินเดือนเป็นรายงานเดียวกันได้ทันที (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งาน)
  • เพิ่มฟีเจอร์ปรับปรุงเวลาเข้า-ออกบนหน้าจอรายงาน/รายละเอียดการเข้าทำงาน เลือกใช้งาน/ไม่ใช้งาน หรือเปลี่ยนประเภทการกดลงเวลาที่ผิดพลาดได้
  • เพิ่มรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งาน)
  • เพิ่มฟีเจอร์บันทึกวันลาชดเชย สำหรับการสิทธิ์การลากรณีพิเศษ (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งาน)
  • เพิ่มฟีเจอร์บันทึกตัดวันลาที่ยกยอดข้ามปีอัตโนมัติ

2022

รอบวันที่ 18.11.2022

  • เพิ่ม – แสดงรหัสผ่านหน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อป้องกันการกรอกยืนยันรหัสผ่านผิดภาษา
  • เพิ่ม – การส่งออกเอกสารแบบ PDF บนหน้าจอเงินเดือนรายคน
  • เพิ่ม – ชื่อบริษัทย่อยบนโปรไฟล์สำหรับองค์กรที่มีบริษัทย่อย
  • เพิ่มชื่อบริษัทในรายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลบุคลากร

รอบวันที่ 16.11.2022

  • เพิ่ม –  การนำเข้าเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, เลขประกันสังคมสำหรับต่างชาติ

รอบวันที่ 14.11.2022

  • เพิ่ม – ระบบแอดมินเงินเดือนโดยแยกกลุ่มเงินเดือนและกำหนดแอดมินดูแลแยกกันได้
  • เพิ่ม – ทุกหน้าจอสามารถค้นหาด้วยคำ (keyword) ได้
  • เพิ่ม – เพิ่มตัวกรองพนักงานที่ต้องลงเวลา/ไม่ต้องลงเวลาบนรายงานการเข้าทำงาน
  • เพิ่ม – การเก็บข้อมูลอบรมของพนักงาน
  • เพิ่ม – สิทธิ์ตรวจสอบเงินเดือน (Payroll Audit)
  • เพิ่ม – การกำหนดข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับกลุ่มบริษัท
  • เพิ่ม – เพิ่มประเภทที่อยู่ประเภท “ที่อยู่สำหรับส่งสินค้า”
  • เพิ่ม – สีและไอคอนบนตัวกรองทุกสถานะ เพิ่มความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – การแสดงข้อความไทย/อังกฤษ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – การจำค่าเงื่อนไขและคำค้นหาเมื่อเปิดหน้าจออื่น ๆ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – การประมวลผลเข้า-อองาน, ค่าล่วงเวลาสำหรับพนักงานที่ทำกะข้ามคืน

รอบวันที่ 09.07.2022

  • เพิ่ม – การบันทึกข้อมูล Backlist สามารถค้นหาข้อมูลได้จากชื่อ- นามสกุล และ เลขที่บัตรประชาชน เพิ่มการแสดงผลบันทึกข้อมูลวันที่/สาเหตุ
  • เพิ่ม – เงื่อนไขการตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย สำหรับใช้เข้าสู่ระบบดังนี้
   • รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
   • รหัสผ่านต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งตัวอักษร
   • รหัสผ่านต้องเปลี่ยนทุกๆ 90 วัน

รอบวันที่ 22.07.2022

  • เพิ่ม – การกำหนดภาษาที่แสดงบน Application ให้บริษัทสามารถกำหนดค่าได้เอง

รอบวันที่ 15.07.2022

  • เพิ่ม – การรองรับการแก้ไขเวลาแบบไม่ระบุสถานที่ (กรุณาติดต่อเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชั่นนี้)
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ปรับเรื่องการนำเข้าข้อมูล เปลี่ยนชื่อหัวข้อเป็น “ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน” สามารถกด Check เพื่อคัดลอกที่อยู่ได้เลย โดยไม่ต้องกรอกซ้ำ
  • เพิ่ม – พนักงานสามารถกรอกข้อมูลตนเอง หรือ แก้ไขข้อมูลได้ทุกหน้า ยกเว้น ช่องข้อมูลเงินเดือน (กรุณาติดต่อแอดมินเพื่อกำหนดสิทธิ์)

รอบวันที่ 08.07.2022

  • เพิ่ม  แสดงวงกลมรัศมีพื้นที่ลงเวลาบนแอพ
  • เพิ่ม – กำหนดรัศมีจุดลงเวลาแยกตามจุดได้

รอบวันที่ 15.06.2022

  • เพิ่ม – หน้าหนังสือรับรอง เพิ่มการแสดง Running No.

รอบวันที่ 08.06.2022

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – เพิ่มการแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองที่อนุมัติแล้วได้ สำหรับการเปลี่ยนผู้มีอำนาจลงนามระหว่างเดือน
  • เพิ่ม – เพิ่มฟังก์ชันแสดงหัวหน้างานบนแอพ
  • เพิ่ม – เลือกวิธีคำนวณเงินเดือนไม่เต็มเดือนได้ตามนโยบายบริษัท

รอบวันที่ 23.05.2022

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – เปิดหน้าจอบันทึกการอบรมแบบง่ายสำหรับบางบริษัทได้โดยไม่ต้องมี budget  (กรุณาติดต่อเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
  • เพิ่มเพิ่มฟังก์ชันกะที่บันทึกเวลาอัตโนมัติ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพอนุมัติงานล่วงเวลาวันปัจจุบันหากเวลาไม่ครบเข้าและออกให้พนักงานขอได้แม้ยังไม่ได้กดออกงาน แต่การอนุมัติต้องรอครบทั้งเข้าและออก
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – แสดงผู้อนุมัติลำดับที่1 ลำดับที่ 2 ชื่อ, วันที่และเวลาเหมือนรายละเอียดการลา
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ซ่อนตัวเลือกการขอล่วงเวลาหากไม่สามารถขอตามเงื่อนไขได้ กำหนดอัตราล่วงเวลาเป็นเงินและวันลา – แสดงตัวเลือกให้พนักงานเลือกได้ และ กำหนดอัตราล่วงเวลาเป็นเงินหรือวันลาอย่างใดอย่างหนึ่ง – ปิดการเลือก ให้ระบบเลือกให้เอง
  • เพิ่ม –  การมอบหมายงาน มีการแจ้ง Notification ไปให้ผู้รับมอบ
  • เพิ่ม –  แสดงชื่อบริษัทบนหน้ารายชื่อพนักงาน

รอบวันที่ 13.05.2022

  • เพิ่ม บันทึกข้อมูลอบรมพนักงานย้อนหลัง 
  • เพิ่ม – เพิ่มปรับกะทำงานย้อนหลัง สามารถกำหนดวันที่มีผลและ เลือกได้ว่าจะปรับเฉพาะเวลาทำงาน (ไม่เปลี่ยนสถานะวันหยุด) , ปรับทั้งเวลาทำงานและสถานะวันหยุด-วันทำงาน
  • เพิ่ม สิทธิ์จัดการการประเมินแยกจาก Admin โดยต้องไม่เห็นเงินเดือน
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ ปิดตัวเลือกผู้อนุมัติบนหน้าขอทุกหน้า (ลา, ล่วงเวลา, ขอหนังสือรับรอง, อื่นๆ)
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – MD ทำรายการยกเลิกกการลา
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ระบบการประเมิน กำหนดระดับการประเมินได้ และ กำหนดอัตราส่วนคะแนนได้
  • เพิ่ม เพิ่มปุ่มการลบรูปลายเซ็นต่างๆ, Logo บนจุดต่างๆ ที่อัพโหลดได้

รอบวันที่ 09.05.2022

  • เพิ่ม – การอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ปรับปรุงการแสดงผลหน้าจอข้อมูลพนักงานให้ดีขึ้น
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – การแสดงผลหน้าจอปฏิทินบนโมไบล์ให้รองรับ การแสดงสีของวันหยุดและเงื่อนไขต่างๆ
  • เพิ่ม – การลบการประเมินได้
  • เพิ่ม – Excel Export สรุปวันลาแบบแยกคอลัมน์ (การลา> อนุมัติการลา >export excel)
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – แสดงสถานที่จากบีคอให้เลือกสถานที่มาจับได้
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – หนังสือรับรองให้รองรับการดาวน์โหลดแบบลิสต์

รอบวันที่ 06.05.2022

  • แก้ไข ปิดแสดง indicator หน้าปฏิทิน
  • เพิ่ม การอนุมัติแบบระบุบุคคล (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้)
  • เพิ่ม รองรับกลุ่มผู้ใช้ แอดมินสาขา และ แอดมินแผนก (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้)
  • เพิ่ม – แสดงรายการที่ตัวเองอนุมัติไปแล้วได้ทั้งบนเว็บ / แอพ
  • แก้ไข  – ปรับให้ผู้จัดการทุก flow  ไม่ให้อนุมัติและยกเลิกซ้ำรายการ

รอบวันที่ 02.05.2022

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ Export/Import Excel ข้อมูลพนักงานยกเว้นเงินเดือน แต่เห็น OT เปิดหน้าพนักงานหน้าแรกให้เห็น dropdown อัตราค่าล่วงเวลาสำหรับ role จัดการข้อมูลพนักงาน (ยกเว้นเงินเดือน)
  • เพิ่มสิทธิ์ admin ดูรายงานรายละเอียดงาน
  • เพิ่มหนังสือรับรองให้ปรับให้แก้ไขเทมเพลตได้เอง บริษัทอัพโหลดเปิดให้อัพโหลดไฟล์เองได้ 
  • ปรังปรุงประสิทธิภาพ – ปรับการแสดงผลรายงานรายละเอียดงานที่บันทึก ปรับการแสดงบนกริดให้สวยงาม, แก้สีในไฟล์ให้ตรงรูปแบบ, แก้ชื่อไฟล์ให้ตรงรูปแบบ และ แก้การเรียกเมธอดจากการแยกทีละปุ่มยุบเป็น method เดียวกัน
  • เพิ่ม – หน้าจอรายได้/รายการหักประจำ เพิ่ม dropdown ประเภทรายได้แบบ multiple checkbox และ รองรับไฟล์ excel หน้าจอรายได้/รายการหักประจำ ใส่ filter คอลัมน์
  • ปรังปรุงประสิทธิภาพ – อนุมัติการขอทำงานล่วงเวลา ไม่มีปุ่มยกเลิกทั้งหมด
  • เพิ่ม – ปรับการเปิดลงเวลาด้วย GPS ตามช่วงเวลาได้

รอบวันที่ 25.04.2022

  • เพิ่มปรับ Performance การลงเวลา
  • ปรังปรุงประสิทธิภาพ  – เพิ่ม configuration ให้การแก้ไขเวลาต้องแนบภาพ
  • ปรังปรุงประสิทธิภาพ  – การจัดการกะให้การลาหลายวันและมีการเปลี่ยนสถานะวันทำงาน/วันหยุด
  • ปรังปรุงประสิทธิภาพ  – การอัพโหลดกะทำงานให้สามารถ เลือกเป็นวันที่ได้ รวมถึงเลือกวันที่แบบคร่อมเดือน, แสดงวันไม่เกิน 31 วันบนหน้าเว็บ และ ในไฟล์ไม่ต้องมีเต็มเดือน (31 คอลัมน์) ได้
  • เพิ่ม  – ความสามารถยกเลิกอนุมัติการลงเวลาแล้วย้อนกลับ เวลาเดิมก่อนอนุมัติให้ TimeAttendance
  • ปรังปรุงประสิทธิภาพ  – บันทึกวันที่บันทึกลาออกได้ รองรับการกรองจากวันลาออก และวันที่บันทึกลาออกได้

รอบวันที่ 18.04.2022

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ การกรองหนังสือรับรองตามกลุ่มเงินเดือนที่ HR สังกัดอยู่
  • เพิ่มฟังก์ชันให้ HR ลบพนักงานได้เอง (เฉพาะ Admin เท่านั้นที่ลบได้) 
  • เพิ่ม – ทำตัวนำเข้ารายได้ก่อนใช้ระบบ
  • เพิ่ม –  ประเภทเอกสารสำหรับอัพโหลดเอกสารสำคัญ ได้แก่ สัญญาห้ามเผยเปิดข้อมูล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประเมินผลทดลองงาน 
  • เพิ่ม –  ประเภทเอกสารสมัครงาน ได้แก่ ใบสมัครงาน และ หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – หน้าอนุมัติแก้ไขเวลาให้รองรับการแสดงผลไฟล์ที่แนบมา
  • เพิ่ม – คอลัมน์บนกริดแสดงผู้อนุมัติ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – การขอแก้ไขเวลาต้องแนบภาพได้

รอบวันที่ 16.04.2022

  • เพิ่ม – การยืนยันก่อนการอนุมัติการลงเวลา (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้)
  • เพิ่ม – เปลี่ยน ฝ่าย, หัวหน้า ในการนำเข้าปรับตำแหน่งได้
  • เพิ่ม – ประเภทบทลงโทษ
  • เพิ่ม – แสดงข้อมูลสัญชาติ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – หน้าจออนุมัติหนังสือรับรองให้การแสดงสถานะปัจจุบันของรายการ
  • เพิ่ม – การเปิด / ปิด ฟังก์ชั่นการขอหนังสือรับรองออนไลน์

รอบวันที่ 04.04.2022

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ ปรับปรุงรายงานค่าสวัสดิการ ให้ HR เห็นทุกรายการแบบดูรายละเอียดได้
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ หน้ารายละเอียดเงินเดือนเพื่อรองรับการ re-cal ใหม่
 • เพิ่ม – เพิ่มการแสดงผล จังหวัดปกส. ส่วนข้อมูลสำหรับเอกสารประกันสังคม จังหวัดประกันสังคม และ รหัสสาขาประกันสังคม

รอบวันที่ 28.03.2022

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ปรับให้หน้าค่าใช้จ่าย ไม่แสดง Modal
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ ปรับปรุงหน้าจอและรายงานรองรับ มี dropdown “ประเภท” เลือกว่าเป็น “เงินล่วงเวลา” / “วันลาสะสม” (Overtime / Compensate Leave)(เลือกทั้งหมดได้,เพิ่มคอลัมน์บนกริด “ประเภท” เพื่อแยกประเภท, เพิ่มคอลัมน์บนกริด “ประเภท” เพื่อแยกประเภท ,หน้าจอรายการล่วงเวลาของตัวเอง / อนุมัติการขอทำงานล่วงเวลา และ รายงาน การทำงานล่วงเวลา – หน้าจออื่นๆ – ปรับแก้รายงานต่างๆ ใน excel (ให้คอลัมน์ประเภทแสดงไว้เสมอได้ ไม่ต้องซ่อนคอลัมน์) ขอทดสอบเพิ่มเติม
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – อัพโหลดเอกสารที่มีเรื่องเงินเดือน และอื่นๆ ที่มีเงินเดือน คนที่เห็นคือเฉพาะคนเห็นเงินเดือน
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ปรับปรุงหน้าสถานที่ให้สร้าง QR Code จากปุ่มในกริดเลย
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – หน้ารายการล่วงเวลาบนแอพพลิเคชั่นให้แสดงประเภทการขอ OT ด้วย
 • เพิ่ม ชื่อผู้ขอ หน้ารายการอนุมัติค่าใช้จ่าย
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ– ปรับปรุงการแสดงรายการอนุมัติ เช็คการแสดงจำนวนรออนุมัติ counter ผู้อนุมัติแบบกลุ่ม
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – หน้าอนุมัติทุกหน้า เพิ่ม option แสดงทั้งหมดหรือต้องอนุมัติ โดย default เป็นต้องอนุมัติ บนแอพพลิเคชั่น

รอบวันที่ 21.03.2022

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพกรอกใบสมัครให้ชื่อภาษาอังกฤษตัวแรกเป็นตัวใหญ่เสมอ
 • เพิ่ม – การ export รายงาน services สำหรับคนที่รับผิดชอบ และ เพิ่มคอลัมน์ Result ผลการอนุมัติบริการในหน้ารายงาน
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับกะของการขอ OT โดยใช้ตัวเลือกเป็นกะดึก
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ปรับปรุงการลาแก้ให้อัพโหลดภาพหลังจากอนุมัติและแนบไฟล์ได้ / ต้อง resize ไฟล์ภาพด้วย
 • เพิ่ม –  ปุ่มดูการเปลี่ยน checker/approver ลา
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ปรับปรุงการลา ให้เปลี่ยนมาใช้หน้าไม่มี Modal ,แก้ให้อัพโหลดภาพหลังจากอนุมัติและแนบไฟล์ได้ และ ต้อง resize ไฟล์ภาพด้วย
 • เพิ่ม –  ฟีเจอร์ QR Code สแกนลงเวลา (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้)
 • เพิ่ม –   หน้าบันทึก QR Code สแกนลงเวลา (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ –  แก้ไขไฟล์นำเข้าการฉีดวัคซีน/การติดโควิด ไม่ต้องมีคอลัมน์ ID ในระบบ ให้ถือว่าเป็นการ Add ทั้งหมดเพื่อลดความยุ่งยาก
 • เพิ่ม –  หน้าประวัติการฉีดวัคซีน ให้พนักงานกรอกได้เอง
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ปรับปรุงหน้า OT ของเว็บเปลี่ยนมาใช้หน้าไม่มี Modal, หน้าขอ OT เพิ่มตัวเลือก ขอเป็นค่าล่วงเวลา และขอสะสมเป็นวันลา
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – การลาแบบมีเงื่อนไข แสดงข้อความเตือนได้ เช่นต้องแนบเอกสารใดๆ บ้าง, ลาพักร้อนต้องลาย้อนหลังไม่ได้ ต้องลาภายในวันหรือล่วงหน้า , ลาแบบใช้ได้ครั้งเดียว,  ลาติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป ต้องแนบใบรับรองแพทย์และ ต้องแนบเอกสารทุกครั้ง
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – Export ปกส. 1-03, 6-09 ได้
 • เพิ่ม –  รองรับการแสดงผลภาษาจีน

รอบวันที่ 07.03.2022

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพรายงานการโอนเงินเดือน เพิ่มชื่อธนาคารภาษาอังกฤษในคอลัมน์
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพอนุมัติยกเลิกการลา ปรับการแสดงชื่อผู้อนุมัติการลาเดิม ให้แสดงแบบออนไลน์
 • เพิ่ม – แอพหน้าจอรายชื่อพนักงาน แสดงตำแหน่ง/แผนกได้
 • เพิ่ม  – ทำหน้าจอนำเข้า SSO, TaxNo เพิ่มหน้าจอ นำเข้าเลขที่ประกันสังคมและภาษี ภายใต้เมนูจัดการข้อมูล
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพรองรับฟังก์ชันค่าลดหย่อนแบบแยกปีได้ ได้แก่ การสร้างลูกค้าใหม่, การสร้างพนักงานใหม่, หน้าแก้ไขข้อมูลค่าลดหย่อน, ไม่นำเข้าค่าลดหย่อนพร้อมข้อมูลชุดใหญ่, แยกส่วนนำเข้าค่าลดหย่อนออกมา, ใน Template ค่าลดหย่อนเพิ่มปีให้ใส่, ProcessDaily ต้องเรียก store สร้างค่าลดหย่อนของปีปัจุบันให้เลย

รอบวันที่ 28.02.2022

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพหนังสือเตือนแบบส่ง notification
 • เพิ่ม – รายงาน OT สำหรับพนักงานทั่วไป
 • เพิ่ม –  การอนุมัติทั้งหมดบนหน้าอนุมัติ Service
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพรายงานปรับปรุงเวลา ให้ทำซ้ำได้
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ให้ระบุเป็นวัน เช่น 30 วัน ถ้ากรอกเกินจะกรอกไม่ได้

รอบวันที่ 07.02.2022

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพแยกค่าลดหย่อนเป็นรายปี ปรับหน้าจอลดหย่อนของพนักงานให้เลือกปีได้ และ แยกการ import ลดหย่อนออกมา
 • เพิ่ม – รายงานสรุปเงินเดือน
 • เพิ่ม – การกำหนดวัน/เดือนที่ยื่นภงด. 1 บนหน้าเว็บได้ ต้องใช้ dropdown เลือก วัน-เดือน ไม่ต้องเลือกปี
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – การบันทึกวันหมดอายุบัตรประชาชน และมีช่องทางการแสดงรายงานเอกสารหมดอายุ 
 • เพิ่ม –  รายงาน เอกสารหมดอายุ
 • เพิ่ม – การแสดงการลาครึ่งวันแรก/หลัง บนแอพ (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • พิ่ม -รายงานแสดงจำนวนบอกว่าแต่ละวันมี OT กะเช้า/ดึก (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • พิ่ม – รายงานบอกว่าแต่ละวันมี OT กะเช้า/ดึกกี่คน หน้า Calendar (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • พิ่ม –  หน้าอนุมัติ แสดงจำนวนชั่วโมงโอที ที่ทำใน week ของแต่ละคน (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • พิ่ม –   หน้าอนุมัติ OT ให้เลือกที่ตัวเองต้องเป็นผู้อนุมัติได้ (เหมือนหน้าลา) ปัจจุบันคนที่เป็น Admin และ เพิ่มตัวเลือกประเภท OT เงินกับ Compensate leave ได้ (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • พิ่ม –   เปิดใช้งานบันทึกฉีดวัคซีน และบันทึกติดโควิค

รอบวันที่ 31.01.2022

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพGoogle Analytics 
 • เพิ่ม – เลือกปีในรายงานรับวัคซีน สามารถเลือกทั้งหมด (ทุกปี) ได้
 • เพิ่ม – อัพโหลดเอกสารทั่วไปได้ กำหนดไว้ 4 ประเภท (fix เป็น enum) และใส่ note ได้ 1. สำเนาวุฒิการศึกษา 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. เอกสารอบรม พนักงานเห็นเอกสารตนเองและอัพโหลดได้เอง (เพิ่ม Tab ใหม่)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ– การแก้ไขลงเวลาเข้าออก Job สามารถเลือก Location ห่างจากจุดที่ทำรายการได้ (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • เพิ่ม –  ไม่ต้องบังคับแนบภาพเมื่อขอปรับปรุงเวลาการทำงาน (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ปรับปรุง OT ให้ Approval สามารถขอโอทีให้คนอื่นรวมทั้งตัวเอง และ Approval แสดงจำนวนพนักงานที่ขอโอทีเช่นเดียวกับจำนวนพนักงานที่ต้องการส่งข่าวสาร (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ผู้ขออนุมัติสามารถลบหลังจากอนุมัติลำดับ 1 ไปแล้ว
 • เพิ่ม –  หน้าฉีดวัคซีนไม่อัพเดตปุ่ม Add ตาม environment (iOS)

รอบวันที่ 24.01.2022

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพเปิดใช้งานหน้าจอลาแบบใหม่ (ไม่ใช้ Modal) (แจ้งแอดมินเปิดใช้งาน)
  • เพิ่ม – ข้อความสามารถบันทึกเป็น Draft ได้  (แจ้งแอดมินเปิดใช้งาน)
  • เพิ่ม – Mobile เพิ่มการแนบภาพถ่าย,gallery หน้าขอลงเวลา/แก้ไขเวลา  (แจ้งแอดมินเปิดใช้งาน)
  • เพิ่ม – เพิ่มการแนบภาพถ่าย,gallery หน้าขอลงเวลา/แก้ไขเวลา (แจ้งแอดมินเปิดใช้งาน)
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพแก้ format วันที่ แต่ละจุดให้เหมือนกันทั้งหมด
  • เพิ่ม – ข้อมูลพนักงาน/การลา ทำให้เลือกปีได้
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพลูกค้าใส่ logo เองได้ (เมนูกำหนดค่าองค์กร แท็บเงินเดือน), ทำตัว upload ภาพนามสกุล .jpg เท่านั้น และ ใส่ hint ไฟล์ภาพต้องเป็น jpg ขนาด 600×160 px
  • เพิ่ม – หน้าจอสมัครงาน ส่วนของวันที่ต้องรองรับ ค.ศ./พ.ศ. ให้ได้ (แจ้งแอดมินเปิดใช้งาน)

รอบวันที่ 17.01.2022

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการอนุมัติให้รองรับการแก้หัวหน้าหลังจากทำรายการไปแล้ว
  • เพิ่ม –  ใบสมัครงานเปลี่ยนเป็นพนักงาน(แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – หน้าลิสต์ใบสมัคร แสดงภาพหน้าคนได้เลย(แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ปรับหน้าจอ ตำแหน่งและเงินเดือน, ตารางบันทึกประวัติการปรับตำแหน่ง กรณีเข้าเป็นพนักงาน ให้สามารถคลิกไฟล์ภาพได้ และซ่อนคอลัมน์, รายละเอียดและลบได้ 

รอบวันที่ 10.01.2022

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพลบประวัติการปรับตำแหน่ง 
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – การส่ง company message ใหม่ให้ส่ง bulk ได้ ไม่ต้องใช้ notification ที่แยกกัน
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพหน้าเงินเดือนให้แก้วันจ่ายเงินได้โดยไม่ต้องคำนวณใหม่ และ เพิ่มปุ่มแก้ไขให้ date picker วันจ่ายเงินและวันยื่นภาษี
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ปิดการแสดงผล UI control อื่นถ้าปิดงวดแล้ว

2021

รอบวันที่ 19.12.2021

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพปรับแก้รายชื่อผู้ที่ต้องอนุมัติลำดับถัดไปบนรายงาน excel จากหน้าอนุมัติการลา/ขอล่วงเวลา 
  • เพิ่ม – หน้าจอเพิ่มตำแหน่ง ให้กรอกระดับตำแหน่งได้เพื่อให้คิดการลาได้
  • เพิ่ม – รายงานล่วงเวลาสำหรับนำเข้า ให้ส่งออกค่าอาหารได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งาน)
  • เพิ่ม –  เพิ่มการส่งอีเมล์สำหรับ notify อนุมัติล่วงเวลา(แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งาน)
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพปรับการขอแก้ไขเวลาให้แก้ได้เพียง 1 ครั้งต่อการเข้าหรือออก (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งาน)
  • เพิ่ม –   ทำรายงานการโอนย้ายพนักงาน แบบแสดงต้นทาง/ปลายทางสังกัด หรือการเปลี่ยนแปลงได้ (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งาน)
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพไม่ให้กรอกค่ารักษาพยาบาลบนหน้าค่าใช้จ่าย (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งาน)
  • เพิ่ม –  เปิดแท๊บผู้อนุมัติให้กลุ่มคนที่จัดการข้อมูลพนักงานยกเว้นเงินเดือนได้ด้วย (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งาน)
  • เพิ่ม – ส่งออกลำดับการอนุมัติ ให้ส่งออกทั้งหมด (พนักงานทั้งหมดทั้งที่/ยังไม่ได้กำหนด) เพื่อให้ re-check ได้ง่ายว่าใครไม่ได้กำหนด (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งาน)

รอบวันที่ 23.05.2021

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – หนังสือรับรองต้องแก้ไขผู้มีอำนาจลงนามได้แม้อนุมัติไปแล้ว เผื่อการลืมบันทึก
  • เพิ่มเพิ่มฟังก์ชันแสดงหัวหน้างานใน Application ให้พนักงานทราบด้วย
  • เพิ่ม ทำ client config ให้เลือกวิธีการคิดเงินเดือนไม่เต็มได้

รอบวันที่ 23.05.2021

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – เปิดหน้าจอบันทึกการอบรมแบบง่ายสำหรับบางบริษัทได้โดยไม่ต้องมี budget  (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
  • เพิ่มเพิ่มฟังก์ชันกะที่บันทึกเวลาอัตโนมัติ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพอนุมัติงานล่วงเวลาวันปัจจุบันหากเวลาไม่ครบเข้าและออก ให้พนักงานขอ OT ได้แม้ยังไม่ได้กดออกงาน และ หากพนักงานยังไม่กดออกงาน หัวหน้าจะกดอนุมัติไม่ได้เลย
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – แสดงผู้อนุมัติลำดับที่1 ลำดับที่ 2 ชื่อ, วันที่และเวลาเหมือนรายละเอียดการลา
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ซ่อนตัวเลือกการขอล่วงเวลาหากไม่สามารถขอตามเงื่อนไขได้ กำหนดอัตราล่วงเวลาเป็นเงินและวันลา – แสดงตัวเลือกให้พนักงานเลือกได้ และ กำหนดอัตราล่วงเวลาเป็นเงินหรือวันลาอย่างใดอย่างหนึ่ง – ปิดการเลือก ให้ระบบเลือกให้เอง
  • เพิ่ม –  การมอบหมายงาน มีการแจ้ง Notification ไปให้ผู้รับมอบ
  • เพิ่ม –  แสดงชื่อบริษัทบนหน้ารายชื่อพนักงาน

รอบวันที่ 13.05.2021

  • เพิ่ม บันทึกข้อมูลอบรมพนักงานย้อนหลัง 
  • เพิ่ม – เพิ่มปรับกะทำงานย้อนหลัง สามารถกำหนดวันที่มีผลและ เลือกได้ว่าจะปรับเฉพาะเวลาทำงาน (ไม่เปลี่ยนสถานะวันหยุด) , ปรับทั้งเวลาทำงานและสถานะวันหยุด-วันทำงาน
  • เพิ่ม สิทธิ์จัดการการประเมินแยกจาก Admin โดยต้องไม่เห็นเงินเดือน
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ ปิดตัวเลือกผู้อนุมัติบนหน้าขอทุกหน้า (ลา, ล่วงเวลา, ขอหนังสือรับรอง, อื่นๆ)
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – MD ทำรายการยกเลิกกการลา
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ระบบการประเมิน กำหนดระดับการประเมินได้ และ กำหนดอัตราส่วนคะแนนได้
  • เพิ่ม เพิ่มปุ่มการลบรูปลายเซ็นต่างๆ, Logo บนจุดต่างๆ ที่อัพโหลดได้

รอบวันที่ 09.05.2021

  • เพิ่ม – การอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ปรับปรุงการแสดงผลหน้าจอข้อมูลพนักงานให้ดีขึ้น
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – การแสดงผลหน้าจอปฏิทินบนโมไบล์ให้รองรับ การแสดงสีของวันหยุดและเงื่อนไขต่างๆ
  • เพิ่ม – การลบการประเมินได้
  • เพิ่ม – Excel Export สรุปวันลาแบบแยกคอลัมน์ (การลา> อนุมัติการลา >export excel)
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – แสดงสถานที่จากบีคอให้เลือกสถานที่มาจับได้
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – หนังสือรับรองให้รองรับการดาวน์โหลดแบบลิสต์

รอบวันที่ 06.05.2021

  • แก้ไข ปิดแสดง indicator หน้าปฏิทิน
  • เพิ่ม การอนุมัติแบบระบุบุคคล (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้)
  • เพิ่ม รองรับกลุ่มผู้ใช้ แอดมินสาขา และ แอดมินแผนก (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้)
  • เพิ่ม – แสดงรายการที่ตัวเองอนุมัติไปแล้วได้ทั้งบนเว็บ / แอพ
  • แก้ไข  – ปรับให้ผู้จัดการทุก flow  ไม่ให้อนุมัติและยกเลิกซ้ำรายการ

รอบวันที่ 02.05.2021

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ Export/Import Excel ข้อมูลพนักงานยกเว้นเงินเดือน แต่เห็น OT เปิดหน้าพนักงานหน้าแรกให้เห็น dropdown อัตราค่าล่วงเวลาสำหรับ role จัดการข้อมูลพนักงาน (ยกเว้นเงินเดือน)
  • เพิ่มสิทธิ์ admin ดูรายงานรายละเอียดงาน
  • เพิ่มหนังสือรับรองให้ปรับให้แก้ไขเทมเพลตได้เอง บริษัทอัพโหลดเปิดให้อัพโหลดไฟล์เองได้ 
  • ปรังปรุงประสิทธิภาพ – ปรับการแสดงผลรายงานรายละเอียดงานที่บันทึก ปรับการแสดงบนกริดให้สวยงาม, แก้สีในไฟล์ให้ตรงรูปแบบ, แก้ชื่อไฟล์ให้ตรงรูปแบบ และ แก้การเรียกเมธอดจากการแยกทีละปุ่มยุบเป็น method เดียวกัน
  • เพิ่ม – หน้าจอรายได้/รายการหักประจำ เพิ่ม dropdown ประเภทรายได้แบบ multiple checkbox และ รองรับไฟล์ excel หน้าจอรายได้/รายการหักประจำ ใส่ filter คอลัมน์
  • ปรังปรุงประสิทธิภาพ – อนุมัติการขอทำงานล่วงเวลา ไม่มีปุ่มยกเลิกทั้งหมด
  • เพิ่ม – ปรับการเปิดลงเวลาด้วย GPS ตามช่วงเวลาได้

รอบวันที่ 25.04.2021

  • เพิ่มปรับ Performance การลงเวลา
  • ปรังปรุงประสิทธิภาพ  – เพิ่ม configuration ให้การแก้ไขเวลาต้องแนบภาพ
  • ปรังปรุงประสิทธิภาพ  – การจัดการกะให้การลาหลายวันและมีการเปลี่ยนสถานะวันทำงาน/วันหยุด
  • ปรังปรุงประสิทธิภาพ  – การอัพโหลดกะทำงานให้สามารถ เลือกเป็นวันที่ได้ รวมถึงเลือกวันที่แบบคร่อมเดือน, แสดงวันไม่เกิน 31 วันบนหน้าเว็บ และ ในไฟล์ไม่ต้องมีเต็มเดือน (31 คอลัมน์) ได้
  • เพิ่ม  – ความสามารถยกเลิกอนุมัติการลงเวลาแล้วย้อนกลับ เวลาเดิมก่อนอนุมัติให้ TimeAttendance
  • ปรังปรุงประสิทธิภาพ  – บันทึกวันที่บันทึกลาออกได้ รองรับการกรองจากวันลาออก และวันที่บันทึกลาออกได้

รอบวันที่ 18.04.2021

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ การกรองหนังสือรับรองตามกลุ่มเงินเดือนที่ HR สังกัดอยู่
  • เพิ่มฟังก์ชันให้ HR ลบพนักงานได้เอง (เฉพาะ Admin เท่านั้นที่ลบได้) 
  • เพิ่ม – ทำตัวนำเข้ารายได้ก่อนใช้ระบบ
  • เพิ่ม –  ประเภทเอกสารสำหรับอัพโหลดเอกสารสำคัญ ได้แก่ สัญญาห้ามเผยเปิดข้อมูล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประเมินผลทดลองงาน 
  • เพิ่ม –  ประเภทเอกสารสมัครงาน ได้แก่ ใบสมัครงาน และ หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – หน้าอนุมัติแก้ไขเวลาให้รองรับการแสดงผลไฟล์ที่แนบมา
  • เพิ่ม – คอลัมน์บนกริดแสดงผู้อนุมัติ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – การขอแก้ไขเวลาต้องแนบภาพได้

รอบวันที่ 16.04.2021

  • เพิ่ม – การยืนยันก่อนการอนุมัติการลงเวลา (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้)
  • เพิ่ม – เปลี่ยน ฝ่าย, หัวหน้า ในการนำเข้าปรับตำแหน่งได้
  • เพิ่ม – ประเภทบทลงโทษ
  • เพิ่ม – แสดงข้อมูลสัญชาติ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – หน้าจออนุมัติหนังสือรับรองให้การแสดงสถานะปัจจุบันของรายการ
  • เพิ่ม – การเปิด / ปิด ฟังก์ชั่นการขอหนังสือรับรองออนไลน์

รอบวันที่ 04.04.2021

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ ปรับปรุงรายงานค่าสวัสดิการ ให้ HR เห็นทุกรายการแบบดูรายละเอียดได้
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ หน้ารายละเอียดเงินเดือนเพื่อรองรับการ re-cal ใหม่
 • เพิ่ม – เพิ่มการแสดงผล จังหวัดปกส. ส่วนข้อมูลสำหรับเอกสารประกันสังคม จังหวัดประกันสังคม และ รหัสสาขาประกันสังคม

รอบวันที่ 28.03.2021

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ปรับให้หน้าค่าใช้จ่าย ไม่แสดง Modal
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ ปรับปรุงหน้าจอและรายงานรองรับ มี dropdown “ประเภท” เลือกว่าเป็น “เงินล่วงเวลา” / “วันลาสะสม” (Overtime / Compensate Leave)(เลือกทั้งหมดได้,เพิ่มคอลัมน์บนกริด “ประเภท” เพื่อแยกประเภท, เพิ่มคอลัมน์บนกริด “ประเภท” เพื่อแยกประเภท ,หน้าจอรายการล่วงเวลาของตัวเอง / อนุมัติการขอทำงานล่วงเวลา และ รายงาน การทำงานล่วงเวลา – หน้าจออื่นๆ – ปรับแก้รายงานต่างๆ ใน excel (ให้คอลัมน์ประเภทแสดงไว้เสมอได้ ไม่ต้องซ่อนคอลัมน์) ขอทดสอบเพิ่มเติม
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – อัพโหลดเอกสารที่มีเรื่องเงินเดือน และอื่นๆ ที่มีเงินเดือน คนที่เห็นคือเฉพาะคนเห็นเงินเดือน
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ปรับปรุงหน้าสถานที่ให้สร้าง QR Code จากปุ่มในกริดเลย
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – หน้ารายการล่วงเวลาบนแอพพลิเคชั่นให้แสดงประเภทการขอ OT ด้วย
 • เพิ่ม ชื่อผู้ขอ หน้ารายการอนุมัติค่าใช้จ่าย
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ– ปรับปรุงการแสดงรายการอนุมัติ เช็คการแสดงจำนวนรออนุมัติ counter ผู้อนุมัติแบบกลุ่ม
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – หน้าอนุมัติทุกหน้า เพิ่ม option แสดงทั้งหมดหรือต้องอนุมัติ โดย default เป็นต้องอนุมัติ บนแอพพลิเคชั่น

รอบวันที่ 21.03.2021

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพกรอกใบสมัครให้ชื่อภาษาอังกฤษตัวแรกเป็นตัวใหญ่เสมอ
 • เพิ่ม – การ export รายงาน services สำหรับคนที่รับผิดชอบ และ เพิ่มคอลัมน์ Result ผลการอนุมัติบริการในหน้ารายงาน
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับกะของการขอ OT โดยใช้ตัวเลือกเป็นกะดึก
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ปรับปรุงการลาแก้ให้อัพโหลดภาพหลังจากอนุมัติและแนบไฟล์ได้ / ต้อง resize ไฟล์ภาพด้วย
 • เพิ่ม –  ปุ่มดูการเปลี่ยน checker/approver ลา
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ปรับปรุงการลา ให้เปลี่ยนมาใช้หน้าไม่มี Modal ,แก้ให้อัพโหลดภาพหลังจากอนุมัติและแนบไฟล์ได้ และ ต้อง resize ไฟล์ภาพด้วย
 • เพิ่ม –  ฟีเจอร์ QR Code สแกนลงเวลา (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้)
 • เพิ่ม –   หน้าบันทึก QR Code สแกนลงเวลา (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ –  แก้ไขไฟล์นำเข้าการฉีดวัคซีน/การติดโควิด ไม่ต้องมีคอลัมน์ ID ในระบบ ให้ถือว่าเป็นการ Add ทั้งหมดเพื่อลดความยุ่งยาก
 • เพิ่ม –  หน้าประวัติการฉีดวัคซีน ให้พนักงานกรอกได้เอง
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ปรับปรุงหน้า OT ของเว็บเปลี่ยนมาใช้หน้าไม่มี Modal, หน้าขอ OT เพิ่มตัวเลือก ขอเป็นค่าล่วงเวลา และขอสะสมเป็นวันลา
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – การลาแบบมีเงื่อนไข แสดงข้อความเตือนได้ เช่นต้องแนบเอกสารใดๆ บ้าง, ลาพักร้อนต้องลาย้อนหลังไม่ได้ ต้องลาภายในวันหรือล่วงหน้า , ลาแบบใช้ได้ครั้งเดียว,  ลาติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป ต้องแนบใบรับรองแพทย์และ ต้องแนบเอกสารทุกครั้ง
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – Export ปกส. 1-03, 6-09 ได้
 • เพิ่ม –  รองรับการแสดงผลภาษาจีน

รอบวันที่ 07.03.2021

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพรายงานการโอนเงินเดือน เพิ่มชื่อธนาคารภาษาอังกฤษในคอลัมน์
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพอนุมัติยกเลิกการลา ปรับการแสดงชื่อผู้อนุมัติการลาเดิม ให้แสดงแบบออนไลน์
 • เพิ่ม – แอพหน้าจอรายชื่อพนักงาน แสดงตำแหน่ง/แผนกได้
 • เพิ่ม  – ทำหน้าจอนำเข้า SSO, TaxNo เพิ่มหน้าจอ นำเข้าเลขที่ประกันสังคมและภาษี ภายใต้เมนูจัดการข้อมูล
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพรองรับฟังก์ชันค่าลดหย่อนแบบแยกปีได้ ได้แก่ การสร้างลูกค้าใหม่, การสร้างพนักงานใหม่, หน้าแก้ไขข้อมูลค่าลดหย่อน, ไม่นำเข้าค่าลดหย่อนพร้อมข้อมูลชุดใหญ่, แยกส่วนนำเข้าค่าลดหย่อนออกมา, ใน Template ค่าลดหย่อนเพิ่มปีให้ใส่, ProcessDaily ต้องเรียก store สร้างค่าลดหย่อนของปีปัจุบันให้เลย

รอบวันที่ 28.02.2021

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพหนังสือเตือนแบบส่ง notification
 • เพิ่ม – รายงาน OT สำหรับพนักงานทั่วไป
 • เพิ่ม –  การอนุมัติทั้งหมดบนหน้าอนุมัติ Service
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพรายงานปรับปรุงเวลา ให้ทำซ้ำได้
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ให้ระบุเป็นวัน เช่น 30 วัน ถ้ากรอกเกินจะกรอกไม่ได้

รอบวันที่ 07.02.2021

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพแยกค่าลดหย่อนเป็นรายปี ปรับหน้าจอลดหย่อนของพนักงานให้เลือกปีได้ และ แยกการ import ลดหย่อนออกมา
 • เพิ่ม – รายงานสรุปเงินเดือน
 • เพิ่ม – การกำหนดวัน/เดือนที่ยื่นภงด. 1 บนหน้าเว็บได้ ต้องใช้ dropdown เลือก วัน-เดือน ไม่ต้องเลือกปี
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – การบันทึกวันหมดอายุบัตรประชาชน และมีช่องทางการแสดงรายงานเอกสารหมดอายุ 
 • เพิ่ม –  รายงาน เอกสารหมดอายุ
 • เพิ่ม – การแสดงการลาครึ่งวันแรก/หลัง บนแอพ (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • พิ่ม -รายงานแสดงจำนวนบอกว่าแต่ละวันมี OT กะเช้า/ดึก (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • พิ่ม – รายงานบอกว่าแต่ละวันมี OT กะเช้า/ดึกกี่คน หน้า Calendar (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • พิ่ม –  หน้าอนุมัติ แสดงจำนวนชั่วโมงโอที ที่ทำใน week ของแต่ละคน (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • พิ่ม –   หน้าอนุมัติ OT ให้เลือกที่ตัวเองต้องเป็นผู้อนุมัติได้ (เหมือนหน้าลา) ปัจจุบันคนที่เป็น Admin และ เพิ่มตัวเลือกประเภท OT เงินกับ Compensate leave ได้ (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • พิ่ม –   เปิดใช้งานบันทึกฉีดวัคซีน และบันทึกติดโควิค

รอบวันที่ 31.01.2021

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพGoogle Analytics 
 • เพิ่ม – เลือกปีในรายงานรับวัคซีน สามารถเลือกทั้งหมด (ทุกปี) ได้
 • เพิ่ม – อัพโหลดเอกสารทั่วไปได้ กำหนดไว้ 4 ประเภท (fix เป็น enum) และใส่ note ได้ 1. สำเนาวุฒิการศึกษา 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. เอกสารอบรม พนักงานเห็นเอกสารตนเองและอัพโหลดได้เอง (เพิ่ม Tab ใหม่)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ– การแก้ไขลงเวลาเข้าออก Job สามารถเลือก Location ห่างจากจุดที่ทำรายการได้ (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • เพิ่ม –  ไม่ต้องบังคับแนบภาพเมื่อขอปรับปรุงเวลาการทำงาน (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ปรับปรุง OT ให้ Approval สามารถขอโอทีให้คนอื่นรวมทั้งตัวเอง และ Approval แสดงจำนวนพนักงานที่ขอโอทีเช่นเดียวกับจำนวนพนักงานที่ต้องการส่งข่าวสาร (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ผู้ขออนุมัติสามารถลบหลังจากอนุมัติลำดับ 1 ไปแล้ว
 • เพิ่ม –  หน้าฉีดวัคซีนไม่อัพเดตปุ่ม Add ตาม environment (iOS)

รอบวันที่ 24.01.2021

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพเปิดใช้งานหน้าจอลาแบบใหม่ (ไม่ใช้ Modal) (แจ้งแอดมินเปิดใช้งาน)
 • เพิ่ม – ข้อความสามารถบันทึกเป็น Draft ได้  (แจ้งแอดมินเปิดใช้งาน)
 • เพิ่ม – Mobile เพิ่มการแนบภาพถ่าย,gallery หน้าขอลงเวลา/แก้ไขเวลา  (แจ้งแอดมินเปิดใช้งาน)
 • เพิ่ม – เพิ่มการแนบภาพถ่าย,gallery หน้าขอลงเวลา/แก้ไขเวลา (แจ้งแอดมินเปิดใช้งาน)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพแก้ format วันที่ แต่ละจุดให้เหมือนกันทั้งหมด
 • เพิ่ม – ข้อมูลพนักงาน/การลา ทำให้เลือกปีได้
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพลูกค้าใส่ logo เองได้ (เมนูกำหนดค่าองค์กร แท็บเงินเดือน), ทำตัว upload ภาพนามสกุล .jpg เท่านั้น และ ใส่ hint ไฟล์ภาพต้องเป็น jpg ขนาด 600×160 px
 • เพิ่ม – หน้าจอสมัครงาน ส่วนของวันที่ต้องรองรับ ค.ศ./พ.ศ. ให้ได้ (แจ้งแอดมินเปิดใช้งาน)

รอบวันที่ 17.01.2021

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการอนุมัติให้รองรับการแก้หัวหน้าหลังจากทำรายการไปแล้ว
 • เพิ่ม –  ใบสมัครงานเปลี่ยนเป็นพนักงาน(แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – หน้าลิสต์ใบสมัคร แสดงภาพหน้าคนได้เลย(แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ปรับหน้าจอ ตำแหน่งและเงินเดือน, ตารางบันทึกประวัติการปรับตำแหน่ง กรณีเข้าเป็นพนักงาน ให้สามารถคลิกไฟล์ภาพได้ และซ่อนคอลัมน์, รายละเอียดและลบได้ 

รอบวันที่ 17.01.2021

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการอนุมัติให้รองรับการแก้หัวหน้าหลังจากทำรายการไปแล้ว
 • เพิ่ม –  ใบสมัครงานเปลี่ยนเป็นพนักงาน(แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – หน้าลิสต์ใบสมัคร แสดงภาพหน้าคนได้เลย(แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันนี้)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – ปรับหน้าจอ ตำแหน่งและเงินเดือน, ตารางบันทึกประวัติการปรับตำแหน่ง กรณีเข้าเป็นพนักงาน ให้สามารถคลิกไฟล์ภาพได้ และซ่อนคอลัมน์, รายละเอียดและลบได้ 

รอบวันที่ 10.01.2021

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพลบประวัติการปรับตำแหน่ง 
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ – การส่ง company message ใหม่ให้ส่ง bulk ได้ ไม่ต้องใช้ notification ที่แยกกัน
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพหน้าเงินเดือนให้แก้วันจ่ายเงินได้โดยไม่ต้องคำนวณใหม่ และ เพิ่มปุ่มแก้ไขให้ date picker วันจ่ายเงินและวันยื่นภาษี
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ปิดการแสดงผล UI control อื่นถ้าปิดงวดแล้ว

2020

รอบวันที่ 19.12.2020

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพปรับแก้รายชื่อผู้ที่ต้องอนุมัติลำดับถัดไปบนรายงาน excel จากหน้าอนุมัติการลา/ขอล่วงเวลา 
 • เพิ่ม – หน้าจอเพิ่มตำแหน่ง ให้กรอกระดับตำแหน่งได้เพื่อให้คิดการลาได้
 • เพิ่ม – รายงานล่วงเวลาสำหรับนำเข้า ให้ส่งออกค่าอาหารได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งาน)
 • เพิ่ม –  เพิ่มการส่งอีเมล์สำหรับ notify อนุมัติล่วงเวลา(แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งาน)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพปรับการขอแก้ไขเวลาให้แก้ได้เพียง 1 ครั้งต่อการเข้าหรือออก (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งาน)
 • เพิ่ม –   ทำรายงานการโอนย้ายพนักงาน แบบแสดงต้นทาง/ปลายทางสังกัด หรือการเปลี่ยนแปลงได้ (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งาน)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพไม่ให้กรอกค่ารักษาพยาบาลบนหน้าค่าใช้จ่าย (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งาน)
 • เพิ่ม –  เปิดแท๊บผู้อนุมัติให้กลุ่มคนที่จัดการข้อมูลพนักงานยกเว้นเงินเดือนได้ด้วย (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งาน)
 • เพิ่ม – ส่งออกลำดับการอนุมัติ ให้ส่งออกทั้งหมด (พนักงานทั้งหมดทั้งที่/ยังไม่ได้กำหนด) เพื่อให้ re-check ได้ง่ายว่าใครไม่ได้กำหนด (แจ้งแอดมินเพื่อเปิดใช้งาน)

ระบบลงเวลาทำงาน ติดตั้งง่ายรองรับการลงเวลาแบบปกติ การทำงานเป็นกะ หรือล่วงเวลาโอที เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับธุรกิจของคุณเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
หรือ ติดตั้งอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ 

IT-CAT Co.,Ltd

33 หมู่บ้านชวนชื่นนีโอเฮ้าส์ ซอยคู้บอน 6 (แยก1)
ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว
กรุงเทพ 10230

ติดต่อเรา

(+66) 082-221-5464

Line Add Friends

@humanos.biz