ระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR

เปิดให้ใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี! สำหรับผู้ใช้งานไม่เกิน 10 ท่าน ฟรี!
ไม่กำหนดระยะเวลาในการเข้าใช้งาน
โทร: 082-221-5464
LINE ID : @humanos.biz (มี @ นำหน้า)

ระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR

เปิดให้ใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี! สำหรับผู้ใช้งานไม่เกิน 10 ท่าน ฟรี! ไม่กำหนดระยะเวลาในการเข้าใช้งาน

โทร : 082-221-5464
LINE ID : @humanos.biz (มี @ นำหน้า)

ระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR

HumanOS เป็นระบบลงเวลาทำงานที่เราพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

ตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการโฟกัสธุรกิจ ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาแบบเรียลไทม์ ผ่านแอพพลิเคชั่น

ฮิวแมนโอเอส ทดลองใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

HumanOS เปิดให้ใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี! สำหรับผู้ใช้งานไม่เกิน 10 ท่าน ฟรี! ไม่กำหนดระยะเวลาในการเข้าใช้งาน

เริ่มต้นใช้งานฟรี !  ได้ที่นี่

ลงเวลาด้วยพิกัด แม่นยำสูงสุดด้วยบีคอน

ลงเวลาด้วยระบบ GPS เพิ่มความแม่นยำสูงสุดด้วยบีคอน รองรับการลงเวลาแบบปกติ ,ทำงานเป็นกะ หรือล่วงเวลาโอที ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ ติดตั้งอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ หรือเครื่องตอกบัตร สามารถตรวจสอบข้อมูลพนักงานเข้า-ออกงาน มี Payroll สรุปสำหรับการเบิกจ่ายเงินเดือน หักประกันสังคม ขาด ลา มาสาย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>

บันทึกข้อมูลงาน

บันทึกข้อมูลประจำวันทั้งในองค์กร และไซต์ลูกค้า สร้างข้อมูลการทำงานพร้อมแนบภาพถ่ายลูกค้าสามารถลงลายมือชื่อสำหรับการ Approve เช่น งานซ่อมบำรุง ประเมินประสิทธิภาพทันที แสดงผลการตรวจสอบสายงาน
  • ลงเวลาด้วย GPS ภายในรัศมี 100 เมตร 80% 80%
  • เพิ่มความแม่นยำการลงเวลาสูงสุดด้วย Beacons 100% 100%
w

ลางานออนไลน์

พนักงานส่งใบลาผ่านมือถือ รองรับการลางานล่วงหน้า ลาย้อนหลัง แนบใบรับรองแพทย์ ตรวจสอบวันลาคงเหลือ หัวหน้าทำการอนุมัติผ่านมือถือ แจ้งการอนุมัติการลา ผ่าน  Notification สะดวกรวดเร็ว

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลบุคคลากรภายในองค์กรเพิ่มได้ไม่จำกัด สามารถโหลดเข้าได้จากไฟล์ Excel สามารถกดเพื่อโทรศัพท์ หรือ อีเมลได้ทันที ชื่อ – นามสกุล ข้อมูลเฟซบุค ไลน์ สไกป์ หรือ อื่นๆ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร

A NEW ERA TOOL

ทำงานบนคลาวน์ที่เชื่อถือได้ หรือนำไปติดตั้งในบริษัท เชื่อมต่อกับระบบ ERP เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจของคุณ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ หรือติดตั้งอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร

เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในการองค์กร
ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

ใช้งานฟรี !

ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการโฟกัสธุรกิจ ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา แบบเรียลไทม์

แนบรูปถ่ายหรือลายเซ็นลูกค้า

บันทึกข้อมูลประจำวันทั้งในองค์กรและไซต์ลูกค้า สร้างข้อมูลการทำงานพร้อมแนบภาพถ่ายลูกค้า

ระบบลงเวลาที่ใช้งานง่าย

ลงเวลาทำงานที่ใช้งานง่าย ด้วย GPS เพิ่มความแม่นยำสูงสุดด้วย Beacon สามารถบันทึกข้อมูลการทำงานในแต่ละวัน

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร

เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในการองค์กร
ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

ใช้งานฟรี !

ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการโฟกัสธุรกิจ ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา แบบเรียลไทม์

แนบรูปถ่ายหรือลายเซ็นต์ลูกค้า

บันทึกข้อมูลประจำวันทั้งในองค์กรและไซต์ลูกค้า สร้างข้อมูลการทำงานพร้อมแนบภาพถ่ายลูกค้า

ระบบลงเวลาที่ใช้งานง่าย

ลงเวลาทำงานด้วยจีพีเอส สามารถเพิ่มความแม่นยำสูงสุดด้วยบีคอน และบันทึกข้อมูลการทำงานในแต่ละวันได้

ลงเวลาด้วยระบบ จีพีเอส/บีคอน

ลงเวลาด้วยระบบ GPS เพิ่มความแม่นยำสูงสุดด้วยบีคอน รองรับการลงเวลาแบบปกติ ,ทำงานเป็นกะ หรือล่วงเวลาโอที

รองรับการลางานย้อนหลัง

รองรับการลางานย้อนหลัง กรณีเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยสามารถระบุเหตุผลการลา และแนบใบรับรองแพทย์

แนบภาพถ่ายหรือลายเซ็นลูกค้า

บันทึกข้อมูลประจำวันทั้งในองค์กร และไซต์ลูกค้า สร้างข้อมูลการทำงานพร้อมแนบภาพถ่ายลูกค้า
z

มีระบบการแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนจะช่วยอัพเดทสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ ประกาศจากหัวหน้างาน

เช็คประวัติการลงเวลาย้อนหลัง

รองรับการแสดงผลการลงเวลาย้อนหลัง กรณีที่ไม่สามารถลงเวลาได้ โดยจะต้องระบุเหตุผลการลงเวลาย้อนหลัง

หัวหน้าอนุมัติการลาผ่านมือถือ

หัวหน้าสามารถอนุมัติการลาออนไลน์ได้ ทั้งพนักงานและหัวหน้างานสามารถวางแผน ดูรายละเอียดได้สะดวกและรวดเร็ว

บันทึกข้อมูลการทำงานย้อนหลัง

บันทึกข้อมูลประจำวันข้อมูลที่ทำในแต่ละวันย้อนหลังได้ กรณีหากมีการลืมบันทึกข้อมูลการทำงาน

ออกรายงานเงินเดือน

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคลากร มีการคำนวณเงินเดือน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงานออกรายงานได้

p

ปรึกษาเรื่องการใช้งาน

หากคุณต้องการทดลองใช้งานฟรี หรือ ปรึกษาเรื่องการใช้งาน ติดต่อเราได้ที่ โทรศัพท์ : 082-2215464

HumanOS

HumanOS เป็นระบบลงเวลาทำงานที่เราพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ติดตั้งง่ายรองรับการลงเวลาแบบปกติ
การทำงานเป็นกะ หรือล่วงเวลาโอที เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับธุรกิจของคุณเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
หรือ ติดตั้งอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ จึงเหมาะกับธุรกิจต่างๆ

วิศวกรรม

การก่อสร้าง

ฝ่ายขาย

โรงงานอุตสาหกรรม

ซ่อมบำรุง พีเอ็ม

ธุรกิจโรงแรม

แฟรนไชส์

ควิก เซอร์วิส

PRICING

OUR CUSTOMER

PARTNERS

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท ไอที-แคท จำกัด
33 หมู่บ้านชวนชื่นนีโอเฮ้าท์
ซอยคู้บอน 6 รามอินทรา
คันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทรหาเรา

ลูกค้าสัมพันธ์​ : (+66)82-221-5464
ฝ่ายเทคนิค   : (+66)86-737-2221

สมัครใช้งานฟรี แอพลงเวลาผ่านมือถือ

เปิดให้ใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ฟรี! สำหรับผู้ใช้งานไม่เกิน 10 ท่าน ฟรี! ไม่กำหนดระยะเวลาในการเข้าใช้งาน
Improve corporate performance by HumanOS.