กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ เงินออมระยะยาวสำหรับลูกจ้างวัยเกษียณ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาคบังคับ หรือ “กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ” (กบช.) เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐฯ ผลักดันให้ลูกจ้างในระบบ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี ออมเงินเพิ่มเติมสำหรับวัยเกษียณ ตั้งเป้าให้ลูกจ้างมีรายได้ไม่น้อยกว่า 50% ของรายได้ก่อนเกษียณ...

กองทุนเงินทดแทน อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างต้องรู้

กองทุนเงินทดแทน เป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง มีความต่างจากกองทุนประกันสังคมตรงที่ นายจ้างจะเป็นคนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเพียงฝ่ายเดียว ขณะที่ประกันสังคมจะเป็นการหักจากเงินเดือนของลูกจ้างทุกๆ เดือน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทที่มีลูกจ้างแม้เพียง 1 คน...

คำนวณเงินเดือนด้วยระบบ Payroll ตัดจบปัญหาจ่ายช้า ข้อมูลผิดพลาด และข้อพิพาททางกฎหมาย

หมดยุคของการทำงานซ้ำซ้อน ยุ่งยาก และหลายขั้นตอนอีกแล้ว เมื่อทุกวันนี้หลายองค์กรหันไปใช้ระบบ Payroll ที่สามารถคำนวณเงินเดือนได้แบบอัตโนมัติ ตัดจบทุกปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินช้า คำนวณเงินผิดพลาด หรือตกหล่นเรื่องตัวเลข...

ทำไมการลงทุนในระบบ HR ของ HumanOS จึงคุ้มค่าต่อธุรกิจ

เดิมที เรามักคุ้นชินกับองค์กรธุรกิจที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคจำนวนหลายคนนั่งอยู่รวมกันเป็นแผนกใหญ่ แต่ละคนแบ่งหน้าที่ทำงานตามความถนัด ทั้งเรื่องจัดการเงินเดือน สวัสดิการ ภาษี เช็คการขาดลามาสาย ฯลฯ งาน HR แบบดั้งเดิมจึงเป็นระบบที่ใช้เวลาในการจัดการ สิ้นเปลืองทรัพยากร...

Payroll สำคัญอย่างไร ? ทำไมองค์กรธุรกิจยุคใหม่ควรเปลี่ยนมาใช้

ในปัจจุบัน การจัดการทางการเงินถือเป็นรากฐานสำคัญขององค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็ก หากมีระบบการจัดการทางการเงินที่ดีมีประสิทธิภาพ ทั้งการจ่ายเงินเดือนตรงเวลา มีการจัดการด้านสิทธิประโยชน์ และการลดหย่อนภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย...

HRMS ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวช่วยให้ธุรกิจ SME คล่องตัวตั้งแต่เริ่มต้น

ในโลกยุค New Normal ที่ทุกอย่างกำลังจะเคลื่อนไปสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Disruption) การปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการหน้าใหม่ กลุ่ม Start Up หรือธุรกิจ SME ที่ก่อตั้งได้ง่าย...