ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ?

ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ?

ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ? ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ? กฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาคลอดได้ 98 วัน โดยได้ค่าจ้าง 45 วัน และจากประกันสังคมอีก...
เมื่อ อายุ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับ “ยกเว้นภาษี 190,000 บาท”

เมื่อ อายุ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับ “ยกเว้นภาษี 190,000 บาท”

กฎหมายภาษีอากรฉบับที่ 150 ได้กำหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 1. ผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยให้ยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท 2....
หมดยุค‼️ ลงเวลาทำงานที่เดียวแล้ว เพราะบน HumanOS ลงเวลาทำงานที่ไหนก็ได้ 🧰

หมดยุค‼️ ลงเวลาทำงานที่เดียวแล้ว เพราะบน HumanOS ลงเวลาทำงานที่ไหนก็ได้ 🧰

Check In เข้างาน ✅ 📍หลัก…Head Office 📍รอง….ไซต์งานลูกค้า 📍เสริม…ร้านกาแฟ & Co Working Space ไม่ว่าจะเข้างานที่ไหน ก็ลงเวลาได้หมด ที่...
✅ เช็คให้ชัวร์ เงินสมทบประกันสังคม 2566

✅ เช็คให้ชัวร์ เงินสมทบประกันสังคม 2566

โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ปรับลดเงินสมทบประกันสังคมแล้ว ทำให้ผู้ประกันตน มาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเต็มจำนวน 1. เงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 นายจ้างและลูกจ้าง จะต้องจ่ายเงินสมทบฝ่ายละ 5% เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ต้องจ่ายเงินสมทบ 750...
☁️ SaaS : Software as a Service ☁️

☁️ SaaS : Software as a Service ☁️

HumanOS เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต หรือรู้จักกันดีในนามว่าเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ระบบ Cloud นั่นเอง 5 ข้อได้เปรียบ 1. ผู้ใช้ไม่ต้องลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์ เช่น Server หรือ Harddisk เอง 2. ไม่ต้องคอย Backup หรือ Upgrade 3. ไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรม 4....