อยากทำงาน HR ต้องทำอย่างไร ทำความเข้าใจก่อนเริ่มหางาน

งาน HR เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากงานหนึ่งในตลาดแรงงานปัจจุบัน ไม่เพียงเป็นตำแหน่งงานที่มีความจำเป็น ต่อการ สรรหาบุคลากร ของบริษัทเท่านั้น แต่พนักงาน HR ยังมีส่วนช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย อยากเป็น HR ต้องทำอย่างไร? งาน HR(Human...

ประเมินผลการทำงานของพนักงาน วัดจากอะไรบ้าง

การประเมินผลการทำงานสำหรับพนักงานที่มีเป้าหมายชัดเจน เช่น พนักงานขาย ที่ต้องทำยอดให้ได้ตามเป้านั้นไม่ยากเท่ากับการประเมินผลพนักงานในฝ่ายสนับสนุนที่ลักษณะงานไม่ได้วัดกันด้วยจำนวนตัวเลข บริษัทจึงต้องหาวิธีวัดผลในมิติต่าง ๆ มาประมวลเข้าด้วยกัน...

HR ยุคใหม่ที่องค์กรต้องการเป็นแบบไหน

HR ไม่เพียงต้องทำงานเก่ง แต่ต้องพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วย หน้าที่หลักของ งาน HR คือ การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รักษาบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรทำประโยชน์ให้กับองค์กร การทำงาน มีการเปลี่ยนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา...

วิธีลด Workload ของพนักงาน

เมื่อทราบถึงวิธีสังเกตหรือสัญญาณบ่งบอกว่าพนักงานกำลังเผชิญความเครียดจากภาวะ Workload กันไปแล้ว ก็ถึงเวลาของหัวหน้างานที่ต้องลงสนามเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้พนักงาน มาดูวิธีลด Workload ของพนักงานแบบง่าย ๆ ที่ HumanOS อยากแนะนำ 1. แบ่งสรรปันส่วนจำนวนงานให้ดี...

หลักการในการคัดเลือกพนักงานใหม่ที่ HR ควรรู้

ระบบการคัดเลือกผู้สมัครงาน แบบนี้จะมุ่งเน้นการพยากรณ์ลักษณะนิสัยใจคอของเราจากพฤติกรรมในอดีตหรือพฤติกรรมในปัจจุบัน ซึ่งจะไม่สามารถเสแสร้งหรือแกล้งหลอกผู้ทำหน้าที่คัดเลือกได้ง่าย และการคัดเลือกผู้สมัครงานแบบนี้...

เคล็ดลับการปรับปรุงประสิทธิภาพ | สิ่งที่ควรทำเมื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

ที่ผ่านมาเราดูเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกัน ทีนี้เราจะมาดูว่าเมื่อต้องการเริ่มปฏิบัติจริงในองค์กรควรมีขั้นตอน หรือข้อมูลอย่างไรบ้าง เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันของบริษัทหรืองาน แล้วจึงกำหนดเป้าหมาย เขียน “แผนปฏิบัติการ”...