About Us

SIMPLY MAKE POWERFUL

ผู้สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อนแต่ทรงประสิทธิภาพ

History

IT-CAT Co., Ltd.

นวคิดในการดำเนินงาน คือการดูแลลูกค้าอย่างครบวงจร เมื่อลูกค้ามีปัญหาและต้องการเครื่องมือในการแก้ปัญหา เราจะให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความชัดเจนในปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา จนสามารถสรุปเป็นความต้องการที่จัดเจน จากความต้องการเหล่านั้นจะนำมาซึ่งทางเลือกที่เราจะนำเสนอให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม และลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจที่จะเลือกในสิ่งที่ดีสุดด้วยตัวลูกค้าเอง เมื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาระบบงานเราเน้นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า จนเปรียบเหมือนเป็นทีมงานเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องตามความต้องการและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า ถึงแม้ว่างานเสร็จสิ้นลงแล้วแต่เรายังตระหนักดีว่าลูกค้ายังคงต้องการความเอาใจใส่ดูแลจากเรา ถึงแม้เราจะสร้างระบบให้ใช้งานได้ง่ายเพียงใดก็ตาม

Webbase Application

เราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในบริการและการพัฒนา Webbase Application สำหรับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ด้วยทีมนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ ทั้งการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ให้สามารถตรงกับความต้องการของลูกค้าได้จริง และสามารถใช้งานได้จริง

Mobile Application

ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้อะไร เล็กลง และโครงข่ายสื่อสารที่กระจายอย่างทั่วถึงการพัฒนา Mobile Application  จึงต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเรายึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก นำมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยยึดหลักการออกแบบมาตรฐานสากล.

Network Application

ในยุค Digital Economy นี้ เทคโนโลยีทางด้านไอทีมีการพัฒนาก้าวหน้าไปไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาถึงของระบบ Cloud ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางในการเชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตจากที่ไหนก็ได้ในโลก เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญทำให้สามารถออกแบบและปรับแต่งระบบเครือข่ายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี .. 2534 ในระยะแรกลูกค้าของเราเป็นกลุ่มหน่วยงานราชการ และสถานศึกษาเป็นหลัก ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบดำเนินการ ในโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานด้วยกัน อีกทั้งยังขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่ภาคธุรกิจเอกชน และที่สำคัญที่สุดคือการมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน แต่ทรงประสิทธิภาพหรือ “Simply Make Powerful”

ระบบลงเวลาทำงาน ติดตั้งง่ายรองรับการลงเวลาแบบปกติ การทำงานเป็นกะ หรือล่วงเวลาโอที เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับธุรกิจของคุณเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
หรือ ติดตั้งอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ 

IT-CAT Co.,Ltd

33 หมู่บ้านชวนชื่นนีโอเฮ้าส์ ซอยคู้บอน 6 (แยก1)
ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว
กรุงเทพ 10230

ติดต่อเรา

(+66) 082-221-5464

Line Add Friends

@humanos.biz