กะทำงานแบบยืดหยุ่น Flexible Shift Work

การทำงานเป็นกะหรือ Shift Work คือการเข้างานเป็นรอบเวลา เพื่อสลับกันดูแลรับผิดชอบงานอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบของการทำงานเป็นกะ ยังมีรูปแบบที่ต่างกันออกไปตามแต่ละองค์กรจะกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  การทำงานแบบยืดหยุ่นคืออะไร...

รวม 7 กลุ่มคณะที่ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ (17 ประเภท) คณะอื่นเก่งแค่ไหนก็มาแย่งงานไม่ได้!

การเลือกคณะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งคณะจะแบ่งเป็นหลายประเภท เช่น คณะสายวิทย์ คณะสายศิลป์ คณะวิทย์สุขภาพ แต่ครั้งนี้ขอแบ่งอีกแบบ เป็นคณะสายวิชาชีพ กับ สายวิชาการ  คณะสายวิชาการ คือคณะที่เรียนเนื้อหาในด้านต่างๆ เฉพาะลงไป แต่สามารถไปประยุกต์เข้ากับงานต่างๆ ได้...

ประเมินพนักงานทดลองงานผ่านระบบ HumanOS

การทดลองงาน (Probation) กระบวนการบรรจุคนเข้าทำงานนั้น มีขั้นตอนหนึ่งที่เรียกว่า การทดลองงาน (อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่: https://humanos.biz/2023/08/28/howto-trianing-employee-th/ ) ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรได้คนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร...

Export ไฟล์ได้ทันใจ ออกเอกสารต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์

ภาระงานด้านการคำนวณเงินเดือนค่าสวัสดิการพนักงาน การส่งเอกสาร การยื่นภาษี และการบริหารค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเรื่องที่สำคัญและยิ่งต้องการความถูกต้อง แม่นยำสูงมาก แต่มีโอกาสที่จะผิดพลาดสูง ถึงแม้ว่าเราจะยื่นเอกสาร และส่งเอกสารเองทุกครั้งก็อาจเกิดความผิดผลาดอยู่ดี ปัญหาของ...

การทำงานในอนาคตของนายจ้างผู้มีความรับผิดชอบ

การทำงานในอนาคต ของนายจ้างผู้มีความรับผิดชอบ เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานผ่านเทคโนโลยีและสุขภาวะทางการเงินที่ดี วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 11:30น -14:00น SKYVIEW BANKOK Hotel ชั้น 6 ณ ห้อง SKY 2 Ballroom ซอยสุขุมวิท 24  BTS พร้อมพงษ์ ทางออก...