theroom’s

theroom’s

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีม #HumanOS ได้รับเกียรติจาก #theroom‘s นำเสนอระบบการบริหารจัดการด้าน HR ในส่วนของการลงเวลาเข้าของงานของพนักงาน PC ประจำร้าน ในห้างสรรพสินค้า ซึ่ง สำนักงานใหญ่ สามารถตรวจและรับทราบข้อมูลได้แบบ Real Time...
Thailand ICT Awards 2018

Thailand ICT Awards 2018

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา HumanOS ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบนำเสนอผลงาน Thailand ICT Awards 2018 จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 24 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุม บริษัท ไมโครซอฟต์ โดย ผ่านเข้ารอบทั้ง 3 หมวด✅Business✅ Big...
Smart Startup 2018 [Chiang Mai]

Smart Startup 2018 [Chiang Mai]

เมื่อ3-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา HumanOS ได้มีโอกาสร่วมงาน Smart Startup 2018 [Chiang Mai] ที่เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่...
HumanOS ใน SME Transform 2018

HumanOS ใน SME Transform 2018

เมื่อวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา HumanOS ได้ร่วม SME Transform พร้อมเปลี่ยนประชารัฐร่วมใจเชื่อม SME ไทยสู่สากล วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ของกระทรวงอุตสาหกรรม หวังจะสร้างความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ร่วม...