Export ไฟล์ได้ทันใจ ออกเอกสารต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์

ภาระงานด้านการคำนวณเงินเดือนค่าสวัสดิการพนักงาน การส่งเอกสาร การยื่นภาษี และการบริหารค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเรื่องที่สำคัญและยิ่งต้องการความถูกต้อง แม่นยำสูงมาก แต่มีโอกาสที่จะผิดพลาดสูง ถึงแม้ว่าเราจะยื่นเอกสาร และส่งเอกสารเองทุกครั้งก็อาจเกิดความผิดผลาดอยู่ดี

ปัญหาของ HR ที่ต้องเจอ

ปัญหาหลักๆ ต้องเจอและต้องปวดหัวพอสมควรเรื่องของข้อมูลพนักงานหลายรายการจนตายลาย เช่น ปัญหาการยื่นเอกสารลางาน ความผิดพลาดในการคิดคำนวณเงินเดือน คิดเงินเกิน หรือคิดเงินขาด ยิ่งถ้าหากไม่มีระบบที่มาช่วยยังใช้ระบบบันทึกข้อมูลลงกระดาษเป็นปึก ๆ อยู่ อาจทำให้การทำงานเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ๆ ส่งผลทำให้เกิดความล่าช้าในอนาคต อาจจะทำให้เกิดปัญหาภายหลังตามมาไม่รู้จบ

ยิ่งถึงเวลาตอนจะนำส่งไฟล์เอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Text file สำหรับนำส่งเงินเดือนให้ธนาคารเพื่อจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน นำส่งภาษีต่างๆ ให้สรรพากร ประกันสังคม หรือเอกสารอื่นๆ ที่ล้วนแต่ต้องทำส่งในแต่ส่วนต่างๆ มากมายในแต่ละงวดจะดีกว่าไหม ถ้าหากมีระบบมาช่วยรองรับซัพพอร์ต (Support) การทำงานของเจ้าหน้าที่ ลดภาระงานที่ยุ่งเหยิง เพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ แล้วเอาเวลาไปพัฒนาศักยาภาพด้านอื่นๆ 

HumanOS ตอบโจทย์กับงาน HR

HumanOS ระบบสามารถคำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา หักขาดลามาสาย หักภาษี หักประกันสังคม หักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การลดหย่อนภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้โดยอัตโนมัติ ตลอดจนสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยัง กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม ธนาคารเพื่อโอนเงินเดือนให้พนักงาน เป็นต้น สำหรับพนักงานก็สามารถดู Slip เงินเดือน  และเอกสาร 50 ทวิ   ได้ในรูปแบบดิจิทัลผ่าน Smart Phone ซึ่งพนักงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้ได้

HumanOS Export ได้แบบเรียลไทม์

หลังจากคำนวณเงินเดือนในแต่ละเดือนแล้ว ระบบ HumanOS รองรับการนำส่งเอกสารทางการต่างๆ ได้แก่

1. การนำส่งข้อมูลธนาคาร : รองรับการนำส่งข้อมูลในรูปแบบ Text file
2. การพิมพ์สลิปเงินเดือน : สามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนให้พนักงานได้ หรือหลังจากทำการปิดงวดเงินเดือนแล้ว พนักงานแต่ละคนสามารถดูรายละเอียดสลิปเงินเดือนผ่านแอพพลิเคชั่นได้ 
3. การนำส่งภงด. 1 : รองรับการนำส่งข้อมูลในรูปแบบ Text file บนระบบสรรพากรตัวใหม่ ‘RD Prep’ หรือสามารถใช้ไฟล์ PDF ในการนำส่งข้อมูลได้เช่นกัน
4. การนำส่งภงด. 3 : รองรับการนำส่งข้อมูลในรูปแบบ Text file บนระบบสรรพากรตัวใหม่ ‘RD Prep’/ หรือสามารถใช้ไฟล์ PDF ในการนำส่งข้อมูลได้เช่นกัน
5.การนำส่งประกันสังคม : รองรับการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) โดยใช้ไฟล์ PDF ในการนำส่งข้อมูล รวมถึงรองรับการนำส่งข้อมูลผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกศ์ (e-Service) โดยใช้ไฟล์ Excel
6.แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส. 1-03 สำหรับผู้ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อนหรือแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03/1) นายจ้างสามารถส่งข้อมูลผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) แก่ประกันสังคม
7. หนังสือแจ้งการออกจากงาน สปส. 6-09  นายจ้างแจ้งการออกจากงานพร้อมระบุสาเหตุการออกจาก งาน โดยใช้หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนภายในวันที่ 15. ของเดือน

การนำ HumanOS มาช่วยการทำระบบเงินเดือน (Payroll) เพื่อช่วยลดภาระงานด้านการคำนวณเงินเดือน สะดวกในการนำส่งเอกสารต่างๆ ลดเวลาการทำงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน หลุดจากกรอบการทำงานซ้ำๆ และมีเวลาไปพัฒนาบุคลากร ด้านอื่นๆ ต่อไป

ด้วยสำหรับผู้ที่สนใจ (ไม่เกิน 10 ราย) ระบบ HR ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในทุกมิติความต้องการและสอดรับกับเทรนด์การทำธุรกิจที่ยุคดิจิทัล สามารถทดลองใช้งานระบบ HumanOS ได้ฟรี โดยติดต่อได้ที่ 082 221 5464 หรือ Line ID: @humanos.biz (ต้องมี @ นำหน้า) หรือลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่ https://backend.humanos.biz/RegisterUI.aspx และสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://humanos.biz/

Recently Post