กะทำงานแบบยืดหยุ่น Flexible Shift Work

การทำงานเป็นกะหรือ Shift Work คือการเข้างานเป็นรอบเวลา เพื่อสลับกันดูแลรับผิดชอบงานอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบของการทำงานเป็นกะ ยังมีรูปแบบที่ต่างกันออกไปตามแต่ละองค์กรจะกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

การทำงานแบบยืดหยุ่นคืออะไร

รูปแบบการทำงานที่ช่วยให้พนักงานมีความยืดหยุ่นในการเลือกเวลาที่พวกเขาทำงานในวันนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องทำงานในช่วงเวลาปกติที่กำหนดไว้เป็นหลักเพื่อให้พนักงานสามารถปรับตารางการทำงานให้เข้ากับความสะดวกสบายและความรับผิดชอบส่วนตัวได้มากขึ้น รูปแบบนี้สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงานได้ 

ข้อดีของการการทำงานแบบยืดหยุ่น

การทำงานแบบยืดหยุ่นช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนตารางการทำงานให้เข้ากับความสะดวกสบายและความต้องการส่วนตัวได้ ซึ่งอาจเป็นการทำงานที่ต่างกันในวันต่าง ๆ หรือการทำงานในช่วงเวลาที่รู้สึกสบายที่สุด

1.เพิ่มคุณภาพชีวิต: การทำงานแบบยืดหยุ่นช่วยลดการต้องติดตามตารางทำงานแบบตายตัว ซึ่งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตส่วนตัว คุณสามารถจัดกิจกรรมทางส่วนตัวและการพักผ่อนให้เหมาะสมกับต้องการของคุณ

2.เพิ่มความพร้อมในการทำงาน: บางครั้งการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไปอาจช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นและความสำเร็จในการทำงาน เช่น การทำงานจากที่บ้านหรือที่อื่นที่เป็นสถานที่ที่คุณรู้สึกสบาย

3.ลดการขับรถและการเสียเวลาในการเดินทาง: การทำงานแบบยืดหยุ่นอาจลดความจำเป็นในการขับรถหรือการเดินทางมาที่ทำงานในระยะไกล ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

4.เพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า: บางบริษัทหรือองค์กรอาจให้สิทธิประโยชน์ที่ดีกว่าเช่น การทำงานแบบระยะไกล, วันหยุดเสาร์-อาทิตย์, หรือวันหยุดเสาร์ที่หนึ่งในสัปดาห์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทำงานที่ดีขึ้นสำหรับพนักงาน

5. เพิ่มผลผลิตและความพร้อมในการทำงาน: การทำงานแบบยืดหยุ่นอาจช่วยพนักงานให้มีความพร้อมที่ดีกว่าในการทำงาน ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

6.สนับสนุนสิ่งแวดล้อม: การลดการเดินทางส่วนใหญ่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและร่วมส่งสรรพกายในสิ่งแวดล้อม

7.การลดค่าใช้จ่ายบริษัท: สำหรับบริษัทหรือองค์กร, รูปแบบการทำงานแบบยืดหยุ่นอาจช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สำนักงานและอุปกรณ์

Flxible shift work บน HumanOS

การจัดตาราการการทำงานแบบยืดหยุ่นบน HumanOS

ระบบจัดตารางการทำงาน สามารถตั้งค่าได้แบบยืดหยุน สามารถกำหนดเวลาเข้างาน ออกงาน ตามกลุ่มของพนักงานได้ เหมาะกับงานที่ต้องสลับการทำงานตลอดเวลา เช่น โรงพยาบาล หรือ โรงงานอตุสาหกรรม หากใช้งาน HumanOS อยู่แล้ว การเปิดฟังก์ชั่นกะทำงาน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลย แบบไม่มีค่าใช้

รองรับการสลับกะทำงาน

การสลับกะทำงานของระหว่างพนักงาน  รองรับการสลับกะทำงานปกติ และสลับกะทำงานวันหยุด ซึ่งในการสลับกะนั้นควรให้เจ้าหน้าที่ HR หรือหัวหน้างานรับรู้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

การมี Solution ที่เยี่ยมยอด อย่าง HumanOS จึงตัวช่วยที่ดีในการจัดการตารางกะทำงานแบบ Flxible work shift เป็นตัวช่วยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน หรือ WORK LOAD ที่มากเกินความจำเป็น เพิ่มพลังบวกในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีสมดุลในการทำงานและการใช้ชีวิตจึงถือเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้บริษัทเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน

สมัครใช้งานได้ฟรี ลงทะเบียนที่ : https://backend.humanos.biz/RegisterUI.aspx
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า Line : @humanos.biz

Recently Post

ศาลแรงงาน…ที่พึ่งของมนุษย์ทำงาน และกรณีใดบ้างที่ควรพึ่งศาล

ศาลแรงงาน…ที่พึ่งของมนุษย์ทำงาน และกรณีใดบ้างที่ควรพึ่งศาล

หากจะบอกว่าศาลแรงงานเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทำงานหรือบรรดาลูกจ้างทั้งหลายก็คงไม่ผิดนัก...

อ่านเพิ่มเติม