Payroll Management : The Ultimate Guide

Payroll management encompasses the entire process of calculating employee hours, paying employees, withholding taxes and maintaining the financial documentation for your business. From handling sensitive employee information to calculating taxes and depositing money...

ส่งไฟล์อะไรบ้าง หลังการคำนวณบน HumanOS

หลังจากที่เจ้าหน้าที่คำนวณเงินเดือนสำเร็จแล้วบนระบบ HumanOS เจ้าหน้าที่จะต้องส่งข้อมูลต่างๆ เช่น Textfile ส่งให้ธนาคารเพื่อจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน เรามาดูกันว่าหลังการคำนวณเงินเดือนแล้ว จะต้องส่งไปข้อมูลอะไรบ้างผ่านระบบ HumanOS...

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 วันที่ ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของชาติและกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรไทย...

9 วิธีจัดการความเครียดในที่ทำงาน

ความเครียดจากที่ทำงานเป็นสาเหตุปัจจัยหลักของคนในยุคนี้ ความเครียดจากที่ทำงานนั้นเกิดจากสาเหตุที่หลากหลาย ซึ่งล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมากมาย ดังนั้นเราควรหาวิธีจัดการกับความเครียดเพื่อให้ชีวิตกลับมาสู่สภาวะสมดุลและปกติสุขด้านร่างกายและจิตใจ ดร. อลิซาเบท สก็อต...

ขั้นตอนการคำนวณเงินเดือนบน HumanOS

การทำงานของมนุษย์เงินเดือน ไม่ว่าจะเป็น รายวัน หรือรายเดือน การขาด ลา มาสาย นับเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น แต่เชื่อหรือไม่ว่ามีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าหากตนเองหรือพนักงานมาทำงานงานสาย หรือหยุดงานไป จะต้องคิดคำนวณเงินเดือนอย่างไรบ้าง 5 ขั้นตอนง่ายๆ คำนวณเงินเดือนบน HumanOS...