ขั้นตอนการคำนวณเงินเดือนบน HumanOS

การทำงานของมนุษย์เงินเดือน ไม่ว่าจะเป็น รายวัน หรือรายเดือน การขาด ลา มาสาย นับเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น แต่เชื่อหรือไม่ว่ามีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าหากตนเองหรือพนักงานมาทำงานงานสาย หรือหยุดงานไป จะต้องคิดคำนวณเงินเดือนอย่างไรบ้าง

5 ขั้นตอนง่ายๆ คำนวณเงินเดือนบน HumanOS

1. รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการคำนวณเงินเดือน
ทุกๆ วันของการทำงาน พนักงานที่ใช้งาน HumanOS ข้อมูลการบันทึกเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย หรือบันทึกการลา โดยระบบจะรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อใช้สำหรับการคำนวณเงินเดือนให้กับพนักงานในขั้นตอนต่อไป

2. รวบรวมข้อมูลรายการรายได้รายการหัก
ระบบ HumanOS สามารถเพิ่มรายได้ หรือ รายการหักประจำ ไว้บนระบบ เพื่อความสะดวกในการคำนวณเงินเดือน ในบางกรณีที่มีรายการหักเพิ่มเติม สามารถเพิ่มข้อมูลรายได้หรือรายการหักในขั้นตอนการคำนวณเงินเดือนได้ เช่น โบนัสพิเศษ, รายการหัก กยศ หรือ กรอ. หรือ สวัสดิการณ์อื่นๆ

3. กดทำเงินเดือน
หลังรวบรวมข้อมูลสำเร็จ เจ้าหน้าที่จะต้องกดประมวลผล

4. ตรวจสอบความถูกต้อง
หลังการกดประมวลผลการทำงานเดือนสำเร็จ เจ้าหน้าที่ควรจะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนส่งไปสู่ขั้นตอนการส่งสลิปเงินเดือนให้กับพนักงาน

5. ส่งสลิปเงินเดือนให้พนักงาน
หลังการคำนวณเงินเดือนสำเร็จ พนักงานสามารถตรวจสอบสลิปเงินเดือนของตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ และเว็บไซต์บนระบบ HumanOS ได้ทันที เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

Recently Post

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ เงินออมระยะยาวสำหรับลูกจ้างวัยเกษียณ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ เงินออมระยะยาวสำหรับลูกจ้างวัยเกษียณ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาคบังคับ หรือ “กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ” (กบช.) เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐฯ...

อ่านเพิ่มเติม
กองทุนเงินทดแทน อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างต้องรู้

กองทุนเงินทดแทน อีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างต้องรู้

กองทุนเงินทดแทน เป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง มีความต่างจากกองทุนประกันสังคมตรงที่...

อ่านเพิ่มเติม