ระบบ ERP คืออะไร ทำไมองค์กรยุคใหม่หันมาใช้กัน

เจ้าของและผู้นำธุรกิจสามารถทำให้ระบบหลังบ้านที่น่าเบื่อดำเนินการได้โดยอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้พนักงานมีประสิทธิผลและประสบความสำเร็จในบทบาทของตนมากขึ้น และมีทัศนวิสัยแบบเรียลไทม์ในการทำงานภายในองค์กรด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ ERP...

จัดลำดับความสำคัญอย่างไร เมื่อทุกอย่างสำคัญไปหมด

“งานยุ่ง” ไม่ได้หมายความว่างานจะใกล้เสร็จเสมอไป เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญต่อไปนี้จะช่วยให้คุณจัดเวลาวันทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ในระหว่างวันทำงาน มักมีการจัดลำดับความสำคัญ (หรือไม่) ของงานต่าง ๆ...

5 ขั้นตอนปรับ Mindset สำหรับคนทำงานที่อยากพัฒนาตัวเอง

Mindset เป็นคำศัพท์ที่นำมาใช้กันบ่อยขึ้นในแง่การสร้างแรงจูงใจและพัฒนาตนเอง โดยศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้คำนิยามไว้ว่า Mindset หรือ “กรอบความคิด” สิ่งสำคัญคือ Mindset นั้นมีความหมายลึกซึ้งกว่าคำว่า “ความเชื่อ (Belief)” ทั่ว ๆ ไป เพราะ Mindset คือ...

กะทำงานแบบยืดหยุ่น Flexible Shift Work

การทำงานเป็นกะหรือ Shift Work คือการเข้างานเป็นรอบเวลา เพื่อสลับกันดูแลรับผิดชอบงานอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบของการทำงานเป็นกะ ยังมีรูปแบบที่ต่างกันออกไปตามแต่ละองค์กรจะกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  การทำงานแบบยืดหยุ่นคืออะไร...

HumanOS แจ้งเตือนทันใดเมื่อวิซ่าทำงานกำลังจะหมดอายุ

ในของการทำงานในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายในสาขาอาชีพมากขึ้น  โดย World Economic Forum นั้น ได้สำรวจกลุ่มบริษัท 803 แห่ง ซึ่งมีการจ้างงานรวมกันมากกว่า 11.3 ล้านคนจาก 27 กลุ่มอุตสาหกรรม ใน 45 ประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก ในบางสายงาน สายอาชีพ...