HumanOS แจ้งเตือนทันใดเมื่อวิซ่าทำงานกำลังจะหมดอายุ

ในของการทำงานในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายในสาขาอาชีพมากขึ้น  โดย World Economic Forum นั้น ได้สำรวจกลุ่มบริษัท 803 แห่ง ซึ่งมีการจ้างงานรวมกันมากกว่า 11.3 ล้านคนจาก 27 กลุ่มอุตสาหกรรม ใน 45 ประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก ในบางสายงาน สายอาชีพ อาจจะต้องใช้ ใบประกอบวิชาชีพ  เพื่อเป็นการการันตีว่าผ่านการคัดเลือกจากหน่วยงานกลางเรียบร้อยแล้ว

การเปิดรับพนักงานที่มีความหลากหลาย ทั้งจากสาขาอาชีพต่างภายในและนอกประเทศ นอกจากจะช่วยเอื้อให้บริษัทได้รับประสิทธิการทำงานที่เพิ่มขึ้น  พราะเป็นเหมือนด่านแรกที่จะเปิดโอกาสให้ผู้คนที่มีความหลากหลายทั้งมุมมอง ความคิด และประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร

แต่การมีพนักงานต่างชาติอยู่ในองค์กร จะต้องดำเนินขอเอกสารให้ถูกต้องตามกฏหมายคือการยื่นวีซ่าเพื่อเข้ามาทำงาน Visa Non-B หรือ Non-Immigration Visa Business เพราะวีซ่าถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบ่งบอกได้ชัดเจนว่าบุคคลต่างสัญชาติสามารถเข้ามาพำนักอาศัยในเมืองไทยได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กำหนด

การมีพนักงานที่หลากหลายอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

ขั้นตอนการขอวีซ่าเพื่อเข้ามาทำงาน มีดังนี้

 • ทำวีซ่า Immigration Non-B ซึ่งหากต่างชาติยังไม่เดินทางเข้ามาประเทศไทย สามารถขอได้ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ
 • หากต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วโดยไม่ได้ทำวีซ่า Non-B เข้ามา ต้องการจะเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Non-B ก็สามารถทำได้ที่ สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ

โดยขั้นตอนในการขอวีซ่าแต่ละประเภทสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.jobsworkerservice.com/การต่อวีซ่าและใบอนุญาต/

นายจ้างเตรียมตัวและปฏิบัติในการต่อวีซ่าให้ทันเวลา

พนักงานต่างชาติหากคิดทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องขอเอกสารตัวนี้ให้เรียบร้อย และเมื่อ ใกล้จะหมดอายุ ยังมีหน้าที่ต้องรีบดำเนินการต่ออายุให้เสร็จสิ้นก่อน ตรงนี้เองที่นายจ้างก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเรื่องการเตรียมตัวและการปฏิบัติตามขั้นตอน

 1. ทำการตรวจเช็กวันหมดอายุของวีซ่าแรงงานทุกคนเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้ทัน และควรรีบต่ออายุก่อนวันหมดอายุจริงอย่างน้อย 30 วัน 
 2. พาแรงงานของตนเองไปทำการตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. ให้แรงงานถ่ายรูปหน้าตรงเห็นหน้าชัดเจนขนาด 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 1 รูป และรูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังสีขาว พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 1 รูป
 4. นายจ้างและลูกจ้างจัดเตรียมเอกสารของตนเองให้ครบถ้วน ได้แก่
  1. เอกสารนายจ้างต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน ประทับตราบริษัท (สำหรับนิติบุคคล) บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
  2. เอกสารแรงงานต่างด้าวใช้หนังสือเดินทางตัวจริง ใบอนุญาตทำงานตัวจริง รูปถ่ายตามที่ระบุ ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จค่าตรวจร่างกาย
 5. นายจ้างติดต่อกับบริษัทรับดำเนินการต่อวีซ่าคนต่างด้าว (จะสะดวกที่สุด) จากนั้นทางบริษัทจะมีเอกสารแบบฟอร์มให้เซ็นและชำระเงินค่าบริการ เพียงเท่านี้ทางบริษัทต่อวีซ่าก็จะดำเนินการให้จนเสร็จสิ้น

HumanOS แจ้งเตือนได้ทันเวลา เมื่อมีเอกสารกำลังจะหมดอายุ

เพื่อความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น เพราะระบบ HumanOS จะช่วยให้การเช็คเอกสารที่กำลังจะหมดอายุ โดยระบบจะแจ้งเตือนล่วงหน้าไปที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการและรีบต่ออายุเอกสารต่างๆ มีเวลาเตรียมเอกสารและเตรียมดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ส่งผลกระทบต่องาน หากช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาของงานสำคัญที่กำลังจะมาถึง

 • แจ้งเตือนได้ทันทีเมื่อมีเอกสารกำลังจะหมดอายุ
 • วางแผน เพิ่มความสะดวกในการต่ออายุเอกสาร เช่น ใบประกอบวิชาชีพ หรือ วีซ่า
 • จัดการข้อมูลพนักงานอย่างได้เป็นระบบ
 • เพิ่มความต่อเนื่องในการทำงาน ไม่ส่งผลเสียต่องานสำคัญ
 • ไม่ต้องหาเอกสารจริงเพื่อตรวจนับวันหมดอายุ
 • เจ้าหน้าที่สามารถดูเอกสารของพนักงานได้แบบออนไลน์และเรียลไทม์

การมีความหลากหลายในสาขาอาชีพ มีใบประกอบวิชาชีพคอยการีนตีความสามารถ มีความหลากหลายทางเชื้อชาติในองค์กรแล้ว การมีระบบ HR ที่ดีอย่าง HumanOS ที่คอยซัพพอร์ตองค์กรคอยช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม ซึ่งหากองค์กรสามารถทำตรงนี้ได้ องค์กรอาจได้ประโยชน์เชิงธุรกิจมากมาย ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพการทำงานที่ดีแบบไร้ขีดจำกัด การเพิ่มความสามารถการดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร เพื่อเตรียมพร้อมกับการทำงานยุคใหม่แบบ Digital transformation 

Recently Post