แจ้งเตือนใบประกอบวิชาชีพหมดอายุ

การสรรหาหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นหนึ่งงานสำคัญที่เจ้าหน้าที่ HR ต้องใช้เวลาเลือกสรร ยิ่งต้องมีตัวช่วยในการประเมิน Key Performance Indicator หรือ KPI คอยช่วยประเมินตั้งแต่ขั้นตอน การประเมินพนักงานทดลองงาน...

รวม 7 กลุ่มคณะที่ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ (17 ประเภท) คณะอื่นเก่งแค่ไหนก็มาแย่งงานไม่ได้!

การเลือกคณะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งคณะจะแบ่งเป็นหลายประเภท เช่น คณะสายวิทย์ คณะสายศิลป์ คณะวิทย์สุขภาพ แต่ครั้งนี้ขอแบ่งอีกแบบ เป็นคณะสายวิชาชีพ กับ สายวิชาการ  คณะสายวิชาการ คือคณะที่เรียนเนื้อหาในด้านต่างๆ เฉพาะลงไป แต่สามารถไปประยุกต์เข้ากับงานต่างๆ ได้...

ประเมินพนักงานทดลองงานผ่านระบบ HumanOS

การทดลองงาน (Probation) กระบวนการบรรจุคนเข้าทำงานนั้น มีขั้นตอนหนึ่งที่เรียกว่า การทดลองงาน (อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่: https://humanos.biz/2023/08/28/howto-trianing-employee-th/ ) ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรได้คนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร...