ระบบ ERP คืออะไร ทำไมองค์กรยุคใหม่หันมาใช้กัน

เจ้าของและผู้นำธุรกิจสามารถทำให้ระบบหลังบ้านที่น่าเบื่อดำเนินการได้โดยอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้พนักงานมีประสิทธิผลและประสบความสำเร็จในบทบาทของตนมากขึ้น และมีทัศนวิสัยแบบเรียลไทม์ในการทำงานภายในองค์กรด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ ERP...

กะทำงานแบบยืดหยุ่น Flexible Shift Work

การทำงานเป็นกะหรือ Shift Work คือการเข้างานเป็นรอบเวลา เพื่อสลับกันดูแลรับผิดชอบงานอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบของการทำงานเป็นกะ ยังมีรูปแบบที่ต่างกันออกไปตามแต่ละองค์กรจะกำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  การทำงานแบบยืดหยุ่นคืออะไร...

แจ้งเตือนใบประกอบวิชาชีพหมดอายุ

การสรรหาหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นหนึ่งงานสำคัญที่เจ้าหน้าที่ HR ต้องใช้เวลาเลือกสรร ยิ่งต้องมีตัวช่วยในการประเมิน Key Performance Indicator หรือ KPI คอยช่วยประเมินตั้งแต่ขั้นตอน การประเมินพนักงานทดลองงาน...

ประเมินพนักงานทดลองงานผ่านระบบ HumanOS

การทดลองงาน (Probation) กระบวนการบรรจุคนเข้าทำงานนั้น มีขั้นตอนหนึ่งที่เรียกว่า การทดลองงาน (อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่: https://humanos.biz/2023/08/28/howto-trianing-employee-th/ ) ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรได้คนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร...

Export ไฟล์ได้ทันใจ ออกเอกสารต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์

ภาระงานด้านการคำนวณเงินเดือนค่าสวัสดิการพนักงาน การส่งเอกสาร การยื่นภาษี และการบริหารค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเรื่องที่สำคัญและยิ่งต้องการความถูกต้อง แม่นยำสูงมาก แต่มีโอกาสที่จะผิดพลาดสูง ถึงแม้ว่าเราจะยื่นเอกสาร และส่งเอกสารเองทุกครั้งก็อาจเกิดความผิดผลาดอยู่ดี ปัญหาของ...