สิ่งที่ฝ่ายบุคคลควรรู้ เมื่ออยู่ในช่วงทดลองงาน

เรามักได้ยินคำว่า “ไชโย! ฉันผ่านโปรแล้ว” คำว่า “โปร” ในที่นี้มาจากคำว่า Probation หรือ Probationary Period นั่นเอง คำนี้แปลว่าระยะเวลาทดลองงาน บางทีอาจใช้คำว่า Trial Period หรือ On-the-job Tryout ที่หมายถึงการให้พนักงานใหม่พิสูจน์ฝีไม้ลายมือในการทำงานจริงก็ได้เช่นกัน...

7 วิธีที่ HR สามารถประยุกต์ใช้ AI ในงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

1.     การสรรหาและการจ้างงาน (Recruitment and Acquisition) การทำงานด้าน HR เวลาในการดำเนินกระบวนการสรรหาแรงงานนั้น HR อาจต้องใช้เวลาหลายร้อยชั่วโมงในการสแกนประวัติส่วนตัวและโปรไฟล์งานออนไลน์หลายรายการเพื่อจ้างพนักงานที่เหมาะสม...

5 เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนโฉมหน้าการทำงานของ HR 

1. ระบบการสรรหาและติดตามผู้สมัครอัตโนมัติ (Automated Recruitment and Applicant Tracking Systems: ATS)เทคโนโลยี AST จะช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการสรรหางานด้วยระบบอัตโนมัติ ช่วยให้ HR สามารถคัดกรองและจัดการผู้สมัครงานได้ง่ายขึ้น ซอฟต์แวร์ ATS...