HumanOS รับฟังความต้องการเพิ่มเติม

HumanOS ระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HRประชุมรับฟังความต้องการเพิ่มเติม เพื่อนำมาพัฒนาออกแบบระบบงานทรัพยากรบุคคล ที่ บริษัท ทันตสยาม จำกัดบริษัทที่ให้บริการนำเข้าสินค้าด้านทันตกรรม และทันตกรรมดิจิทัล ชั้้นนำได้มาตรฐานระดับโลก แบบครบวงจร ถือเป็นอีกบริษัทในเครือบริษัท...

PwC คือ Big Four รายแรกที่บอกพนักงานว่า จะเริ่มงาน-เลิกงานตอนไหนก็ได้ ส่วนวันศุกร์ทำงานแค่ครึ่งวันพอ

ทำงานตอนไหนก็ได้ เพราะวัดกันที่ผลงาน PwC บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกประกาศแผนการทำงานใหม่ โดยจะใช้รูปแบบการทำงานแบบไฮบริด หมายความว่า มีทั้งวันที่ทำงานจากบ้านและวันที่เข้าออฟฟิศมาทำงาน ซึ่งผู้เลือกคือพนักงานหรือทีมนั้นๆ ตกลงกันเอง...

อบรมการใช้งานระบบ ที่ บริษัท ไฟท์ติ้งฟลาย 2 จำกัด

บริษัท ไฟท์ติ้งฟลาย 2 จำกัด จัดทำบัญชีที่ได้คุณภาพ น่าเชื่อถือ ลดความเสี่ยงทางภาษีและมีกลยุทธ์เพิ่มผลกำไรการวางแผนภาษี (Tax Planning) เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สามารถเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและช่วยประหยัดเงินค่าภาษี...

HumanOS เข้าประชุมกับทีม BTD

HumanOS เข้าประชุมกับทีม BTD ในการพัฒนาระบบเพิ่มเติม สำหรับต่อยอดในการใช้งานระบบ ให้เป็น One Platform เพื่อตอบโจทย์การทำงานในส่วนอื่นๆ ของบริษัทที่ยังมีบางส่วนงานที่ยังเป็นรูปแบบเอกสารอยู่ทีมงาน HumanOS มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ...