HumanOS เข้าประชุมกับทีม BTD

HumanOS เข้าประชุมกับทีม BTD ในการพัฒนาระบบเพิ่มเติม สำหรับต่อยอดในการใช้งานระบบ ให้เป็น One Platform เพื่อตอบโจทย์การทำงานในส่วนอื่นๆ ของบริษัทที่ยังมีบางส่วนงานที่ยังเป็นรูปแบบเอกสารอยู่
ทีมงาน HumanOS มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาระบบให้กับหน่วยงานบริษัทที่หลากหลาย ดังนั้น การพัฒนาระบบเพิ่มเติมหรือต่อยอด ให้ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่น เราร่วมออกแบบและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า จึงเป็นจุดเด่นของเรา

สนใจและรับคำปรึกษา #ระบบทรัพยากรบุคคล
📱08-2221-5464

Recently Post

ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ?

ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ?

ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ?...

อ่านเพิ่มเติม