ฟังก์ชั่นใหม่ “ระบบสินทรัพย์” พร้อมใช้งานแล้ว

ระบบสินทรัพย์บน HumanOS เป็นฟังก์ชั่นใหม่ที่พร้อมใช้งานแล้วบนระบบ โดยข้อมูลสินทรัพย์จะถูกจัดเก็บบนคลาวด์ รองรับการแยกสินทรัพย์ตามหมวดหมู่ บันทึกรายการที่ถือครอง ตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลา  1.รองรับกการจัดหมวดหมู่รายการสินทรัพย์ เพื่อจำแนก...