ฟังก์ชั่นใหม่ “ระบบสินทรัพย์” พร้อมใช้งานแล้ว

ระบบสินทรัพย์บน HumanOS เป็นฟังก์ชั่นใหม่ที่พร้อมใช้งานแล้วบนระบบ โดยข้อมูลสินทรัพย์จะถูกจัดเก็บบนคลาวด์ รองรับการแยกสินทรัพย์ตามหมวดหมู่ บันทึกรายการที่ถือครอง ตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลา 

1.รองรับกการจัดหมวดหมู่รายการสินทรัพย์ เพื่อจำแนก แยกประเภทรายการสินทรัพย์อย่างเป็นระบบ ทำให้สะดวก ง่ายในการดูข้อมูล เจ้าหน้าสามารถเลือกดูรายการสินทรัพย์ได้ตามหมวดสินทรัพย์ที่บันทึกไว้ 

2.รองรับการบันทึกรายการถือครองและการส่งคืนสินทรัพย์ของพนักงาน  เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบสถานะ และผู้ถือครองปัจจุบันได้จากเมนูนี้

3.บันทึกเหตุผลการคืน เพื่อบันทึกประวัติสินทรัพย์นั้น เช่น เมื่อพนักงานลาออกจากบริษัท ต้องการส่งคืนสินทรัพย์นั้นให้กับบริษัท พร้อมระบุเหตุผลการคืน ทำให้ผู้ใช้งานทราบรายละเอียดสถานะสินทรัพย์จากผู้ใช้งานก่อน เพิ่มความสะดวกในการดูแลรักษาสินทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง

4.การบันทึกรายการสินทรัพย์ที่พนักงานถือครอง ดูแล หรือใช้งานอยู่ เพื่อการจัดการสินทรัพย์ได้อย่างเป็นระบบ บริษัทสามารถตรวจสอบสถานะ ประวัติ และดูรายงานว่าพนักงานคนไหนครอบครองทรัพย์สินอะไรอยู่บ้าง

5.การขอส่งคืนสินทรัพย์ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกข้อมูลการส่งคืนสินทรัพย์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

พร้อมใช้งานแล้ว
ลูกค้า HumanOS สามารถขอเปิดใช้งานฟังก์ชั่น “ระบบสินทรัพย์” ได้แล้ววันนี้
เพียงแจ้งเจ้าหน้าที่แอดมิน HumanOS เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นได้ที่ :Line Add Friends : @humanos.biz

Recently Post