แจ้งเตือนใบประกอบวิชาชีพหมดอายุ

การสรรหาหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นหนึ่งงานสำคัญที่เจ้าหน้าที่ HR ต้องใช้เวลาเลือกสรร ยิ่งต้องมีตัวช่วยในการประเมิน Key Performance Indicator หรือ KPI คอยช่วยประเมินตั้งแต่ขั้นตอน การประเมินพนักงานทดลองงาน...