ประเมินพนักงานทดลองงานผ่านระบบ HumanOS

การทดลองงาน (Probation) กระบวนการบรรจุคนเข้าทำงานนั้น มีขั้นตอนหนึ่งที่เรียกว่า การทดลองงาน (อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่: https://humanos.biz/2023/08/28/howto-trianing-employee-th/ ) ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรได้คนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร...

UP skill & Re-skill ในยุค Digital Transformation ทางเลือกใหม่ที่ทำให้องค์กรอยู่รอด

ความท้าทายในการดำรงชีพของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ คือการดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองมีงานทำ และอยู่รอด ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญพอ ๆ กับการดูแลตัวเองให้รอดพ้นจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากหลายองค์กรต้องปรับตัวให้ทันยุคเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน จะเห็นได้ว่า...