จ่ายเงินเดือนกี่รอบก็รองรับบน HumanOS

จ่ายเงินเดือนกี่รอบก็รองรับ บน HumanOS การคำนวนเงินเดือน และ การกำหนดรอบการในการจ่ายเงินเดือน เป็นเรื่องที่สำคัญ จะดีกว่าไหม ถ้ามี HR Solution ที่ช่วยคำนวนเงินเดือน แล้วกำหนดรอบการจ่ายเงินได้หลากหลาย “จะจ่ายเงินเดือนกี่รอบ HumanOS ก็รองรับได้” เพื่อลดภาระการทำงานซ้ำๆ...