จ่ายเงินเดือนกี่รอบก็รองรับบน HumanOS

จ่ายเงินเดือนกี่รอบก็รองรับ บน HumanOS

การคำนวนเงินเดือน และ การกำหนดรอบการในการจ่ายเงินเดือน เป็นเรื่องที่สำคัญ จะดีกว่าไหม ถ้ามี HR Solution ที่ช่วยคำนวนเงินเดือน แล้วกำหนดรอบการจ่ายเงินได้หลากหลาย “จะจ่ายเงินเดือนกี่รอบ HumanOS ก็รองรับได้” เพื่อลดภาระการทำงานซ้ำๆ ลดความผิดพลาด ลดเวลาในการทำงาน 

การทำเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ (Payroll)

ระบบสามารถคำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา หักขาดลามาสาย หักภาษี หักประกันสังคม หักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การลดหย่อนภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้โดยอัตโนมัติ ตลอดจนสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยัง กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม ธนาคารเพื่อโอนเงินเดือนให้พนักงาน เป็นต้น สำหรับพนักงานก็สามารถดู Slip เงินเดือน  และเอกสาร 50 ทวิ   ได้ในรูปแบบดิจิทัลผ่าน Smart Phone ซึ่งพนักงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้ได้

การกำหนดรอบในการจ่ายเงินเดือน

บางองค์กรมีการจ่ายเงินเดือนของพนักงานรายวันและพนักงานรายเดือนไม่เหมือนกัน HumanOS รองรับได้ เช่น

  1. จ่ายทุก 10 วัน
  2. จ่ายทุก 15 วัน 
  3. จ่ายทุก 30 วัน

การมีตัวช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือก Solution ได้อย่างเหมาะสมกับระบบ นอกจากจะช่วยให้ HR หลุดกรอบการทำงานซ้ำๆ มีเวลาไปพัฒนาสกิลใหม่ๆ แล้ว ยังสามารถช่วยให้ HR ได้ใช้เวลากับการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น เกิดการ Reskill Upskill ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในอนาคต

ขอบคุณจากบทความ บลูบิค

Recently Post

ศาลแรงงาน…ที่พึ่งของมนุษย์ทำงาน และกรณีใดบ้างที่ควรพึ่งศาล

ศาลแรงงาน…ที่พึ่งของมนุษย์ทำงาน และกรณีใดบ้างที่ควรพึ่งศาล

หากจะบอกว่าศาลแรงงานเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทำงานหรือบรรดาลูกจ้างทั้งหลายก็คงไม่ผิดนัก...

อ่านเพิ่มเติม