ดูสลิปออนไลน์สะดวกง่ายรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย HumanOS

สลิปเงินเดือนถือเป็นเอกสารสำคัญของพนักงานบริษัททุกคน  โดยบริษัทจะออกเป็นเอกสาร เรียกว่า “สลิปเงินเดือนกระดาษคาร์บอน” ที่ต้องฉีดตามรอยปรุริมซ้ายขวา เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเงินเดือนที่อยู่ด้านใน บางบริษัทเริ่มนำระบบ   HR sloution...