รู้หรือยัง?​ พนักงานอายุงานไม่เท่ากันสามารถกำหนดสิทธิ์ตามอายุงานได้

แต่ละองค์กรอาจจะมีโควต้าการลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน หรือลาคลอดที่แตกต่างกันตามระเบียบ ยิ่งหากพนักงานในองค์กรนั้นมีเยอะ ยากต่อจากจัดการข้อมูลในแต่ละครั้ง ครั้งละจำนวนมากๆ ทำให้การจัดการข้อมูลทำได้ยาก เป็นงานหนักสำหรับเจ้าหน้าที่ HR  ในบทความนี้เรามาดูกันว่า...