รู้หรือยัง?​ พนักงานอายุงานไม่เท่ากันสามารถกำหนดสิทธิ์ตามอายุงานได้

แต่ละองค์กรอาจจะมีโควต้าการลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน หรือลาคลอดที่แตกต่างกันตามระเบียบ ยิ่งหากพนักงานในองค์กรนั้นมีเยอะ ยากต่อจากจัดการข้อมูลในแต่ละครั้ง ครั้งละจำนวนมากๆ ทำให้การจัดการข้อมูลทำได้ยาก เป็นงานหนักสำหรับเจ้าหน้าที่ HR 

ในบทความนี้เรามาดูกันว่า การกำหนดสิทธิ์การลาบน HumanOS  แยกตามประเภทได้ เพิ่มความสะดวกในการจัดการข้อมูล ลดเวลาการทำงานของ HR ได้อย่างไร

1.กำหนดเหมือนกันทั้งองค์กร

เจ้าหน้าที่สามารถกำหนดสิทธิ์การลาให้เหมือนกันทั้งองค์กร โดยไม่ต้องมานั่งบันทึกข้อมูลการลาแบบแยกตามประเภทของพนักงานในระบบแบบ​ One by One  โดยเจ้าหน้าที่สามารถกำหนดข้อมูลเองได้แบบ Self- Service ยิ่งไปกว่านั้นทุกอย่างทำงาน On Cloud เมื่อมีการอับเดทข้อมูล เจ้าหน้าที่และพนักงานสามารถ ดูข้อมูลได้ทันที เมื่อมีการอับเดทข้อมูล

2.แยกสิทธิ์ตามอายุงาน

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สามารถกำหนดสิทธิ์การลาของพนักงานแยกตามอายุงานของพนักงานได้ แยกการกำหนดสิทธิ์ได้อย่างอิสระ สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่ทันสมัย และยังช่วยแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่ HR ได้อีกด้วย

3.แยกสิทธิ์ตามประเภทการลา

บางบริษัทมีประเภทการลาเยอะตามนโยบายขององค์กร ทำให้การจะเพิ่ม ปรับ หรือลด การลาเป็นเรื่องยาก เพราะต้องมีขั้นตอนดำเนินการเยอะ ซึ่งข้อดีของการใช้ HumanOS คือ สามารถกำหนดสิทธิ์การลาได้แบบแยกตามประเภทการลา ลดความผิดพลาดของข้อมูล รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

การใช้ Solution เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะการปรับตัวที่รวดเร็ว ทันยุค ทันสมัย จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนและเสริมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ ช่วยพัฒนาต่อยอดให้กับองค์กร หลุดกรอบการทำงานเดิมๆๆ ซ้ำๆ แล้วยังเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีขึ้นเพื่อให้ก้าวตามให้ทันในยุคเศรษฐกิจแบบ Digital transformation 

Recently Post

‘ลูกจ้าง’ ต้องรู้ ลากิจ-ลาป่วย ทำได้! แม้อยู่ระหว่างช่วงทดลองงาน

‘ลูกจ้าง’ ต้องรู้ ลากิจ-ลาป่วย ทำได้! แม้อยู่ระหว่างช่วงทดลองงาน

หลายคนอาจสงสัยว่าในระหว่างการทดลองงาน หากเรามีความจำเป็นต้องลางานจะถูกหักเงินเดือนหรือไม่?...

อ่านเพิ่มเติม