ความหลากหลายทางเพศในที่ทำงาน

มิถุนายน 2567 เดือนแห่งสีสันความหลากหลายทางเพศ “Pride Month (เดือนไพรด์)”, HumanOS ขอร่วมส่งเสริมความหลากหลายทางเพศในที่ทำงาน 

ความหลากหลายทางเพศในที่ทำงาน หมายถึง การปฏิบัติต่อคนทุกเพศภายในบริษัทอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย ผู้หญิง คนข้ามเพศ และบุคคลที่เป็นนอนไบนารี โดยให้โอกาสกับคนทุกเพศอย่างเท่าเทียมกันในที่ทำงาน ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด  

1.ไม่จำกัดความคิดนอกกรอบ

ในการทำงาน หรือ การสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ควรทำได้อย่างเปิดกว้าง Thinking outside the box ซึ่งวิธีการหรือวิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนหรือข้อจำกัดที่คุ้นเคย เป็นการมองหามุมมองใหม่ๆ และวิธีการที่สร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต่างจากเดิม ซึ่งมักจะนำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆ และการพัฒนาในด้านต่างๆ

2.มองที่ความสามารถ ไม่ใช่การแต่งการหรือการแสดงออก

ทั้งกลุ่ม LGBTQ+ หรือ เพศสภาพใดก็ตาม หากเลือกมองศักยาภาพ ผลสัมฤทธิ์ หรือผลลัพท์ในทำงาน มากกว่า มองเครื่องแต่งกายและการแสดงออก มุ่นเน้นการประเมินไม่แบ่งเลือกปฏิบัติ ไม่เพียงแค่สร้างสภาพแวดล้อมที่ยุติธรรมและมีคุณธรรม แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ส่งเสริมความหลากหลายและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรหรือสังคม

3.เชื่อมั่นในตัวบุคคล เปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถ

การสนับสนุนการทำงานบุคลากรอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถแต่ละคน เพื่อให้ตัวบุคคลแสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากองค์การ จะทำให้องค์กรได้พนักงานที่มีประสิทธิ์ภาพเพิ่มขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่ความสำเร็จที่เพิ่มขึ้น สร้างความแข็งแกร่งในทุกๆ ด้านต่อไป

ในโลกที่ธุรกิจและองค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ในทุกวัน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายทางเพศไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่ถูกต้องทางจริยธรรม ยังเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและความสำเร็จขององค์กรด้วย การมีพนักงาน LGBTQ+ ในองค์กรสามารถนำมาซึ่งข้อดีหลายประการ

  1. เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ความหลากหลายของพนักงานในองค์กรจะนำมาซึ่งมุมมอง ประสบการณ์ และไอเดียที่มากมาย เเละการสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้พนักงาน LGBTQ+ แสดงตัวตนอย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำไปสู่แนวคิดและวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ 

  1. เพิ่มการมีส่วนร่วมและการรักษาไว้ของพนักงาน

การสร้างสภาพเเวดล้อมในการทำงานให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเเละเท่าเทียมจะช่วยให้พนักงานอยากมีส่วนร่วมและทุ่มเทในการทำงานมากขึ้น เเละช่วยลดอัตราการลาออกได้

  1. บริษัทจะดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถสูงเข้ามา

บริษัทที่ส่งเสริมความหลากหลายจะดึงดูดพนักงานที่มีศักยภาพสูงและมีความสามารถดี รวมถึงผู้ที่มาจากกลุ่ม LGBTQ+ ที่ต้องการสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สนับสนุนให้พวกเขาก้าวหน้าเเละเท่าเทียม

  1. LGBTQ+ช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท

การแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัตตัวอย่างเท่าเทียมกับ LGBTQ+ ภายในองค์กรจะช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของบริษัทในฐานะองค์กรที่มีจริยธรรมและมีความคิดก้าวหน้า ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรที่เห็นคุณค่าของความหลากหลาย

  1. LGBTQ+ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมและการทำงานร่วมกัน

LGBTQ+ จะมีความเป็น team player สูง เเละมีวิธีการต่างๆมากมายที่ช่วยให้การทำงานภาพในทีมเกิดความรู้สึกสนุกสนานเเละช่วยให้ผลงานออกมามีคุณภาพเเละน่าสนใจ

การมีพนักงาน LGBTQ+ ในองค์กรเป็นปัจจัยที่สามารถนำมาซึ่งข้อดีมากมาย ทั้งในด้านการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม องค์กรที่สามารถยอมรับและสนับสนุนความหลากหลายทางเพศจะสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในระยะยาวได้

ที่มา : https://th-th.workplace.com/blog/diversity-in-the-workplace

https://www.istrong.co/single-post/lgbtq-acceptance-in-the-workplace

Recently Post