คำนวณเงินเดือนด้วยระบบ Payroll ตัดจบปัญหาจ่ายช้า ข้อมูลผิดพลาด และข้อพิพาททางกฎหมาย

หมดยุคของการทำงานซ้ำซ้อน ยุ่งยาก และหลายขั้นตอนอีกแล้ว เมื่อทุกวันนี้หลายองค์กรหันไปใช้ระบบ Payroll ที่สามารถคำนวณเงินเดือนได้แบบอัตโนมัติ ตัดจบทุกปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินช้า คำนวณเงินผิดพลาด หรือตกหล่นเรื่องตัวเลข...

ทำไมการลงทุนในระบบ HR ของ HumanOS จึงคุ้มค่าต่อธุรกิจ

เดิมที เรามักคุ้นชินกับองค์กรธุรกิจที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคจำนวนหลายคนนั่งอยู่รวมกันเป็นแผนกใหญ่ แต่ละคนแบ่งหน้าที่ทำงานตามความถนัด ทั้งเรื่องจัดการเงินเดือน สวัสดิการ ภาษี เช็คการขาดลามาสาย ฯลฯ งาน HR แบบดั้งเดิมจึงเป็นระบบที่ใช้เวลาในการจัดการ สิ้นเปลืองทรัพยากร...

Payroll สำคัญอย่างไร ? ทำไมองค์กรธุรกิจยุคใหม่ควรเปลี่ยนมาใช้

ในปัจจุบัน การจัดการทางการเงินถือเป็นรากฐานสำคัญขององค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็ก หากมีระบบการจัดการทางการเงินที่ดีมีประสิทธิภาพ ทั้งการจ่ายเงินเดือนตรงเวลา มีการจัดการด้านสิทธิประโยชน์ และการลดหย่อนภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย...

HRMS ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวช่วยให้ธุรกิจ SME คล่องตัวตั้งแต่เริ่มต้น

ในโลกยุค New Normal ที่ทุกอย่างกำลังจะเคลื่อนไปสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Disruption) การปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการหน้าใหม่ กลุ่ม Start Up หรือธุรกิจ SME ที่ก่อตั้งได้ง่าย...

ภาษีอะไรบ้าง ที่ HR ต้องยื่นในปี 2024

    ภาษี หมายถึงเงินที่เรียกเก็บจากประชาชนเพื่อนำไปความเจริญรุ่งเรืองประเทศ ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทคือ ภาษีทางตรง เป็นภาษีที่เก็บจากประชาชนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพและภาษีที่ได้จากการประกอบกิจการทางการค้า บริการ และอุตสาหกรรม...

Global E-Commerce Trends 2024 บุกตลาดค้าส่งทั่วโลกบน Alibaba.com สำหรับ SMEs ไทย

Alibaba.com ดึงผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายตลาดออกสู่ระดับโลก ให้หันมาใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เบื้องต้นเปิดคอร์สอบรมผู้ประกอบการ B2B แบบเจาะลึก เจาะกลุ่ม SMEs และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หวังช่วยเพิ่มผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ Alibaba.com 1-2 พันราย เบื้องต้น การใช้งาน...