ภาษีอะไรบ้าง ที่ HR ต้องยื่นในปี 2024

    ภาษี หมายถึงเงินที่เรียกเก็บจากประชาชนเพื่อนำไปความเจริญรุ่งเรืองประเทศ ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภทคือ ภาษีทางตรง เป็นภาษีที่เก็บจากประชาชนที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพและภาษีที่ได้จากการประกอบกิจการทางการค้า บริการ และอุตสาหกรรม...

Global E-Commerce Trends 2024 บุกตลาดค้าส่งทั่วโลกบน Alibaba.com สำหรับ SMEs ไทย

Alibaba.com ดึงผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายตลาดออกสู่ระดับโลก ให้หันมาใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เบื้องต้นเปิดคอร์สอบรมผู้ประกอบการ B2B แบบเจาะลึก เจาะกลุ่ม SMEs และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หวังช่วยเพิ่มผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ Alibaba.com 1-2 พันราย เบื้องต้น การใช้งาน...

เช็คลิสต์ที่HR ต้องรู้ เมื่ออยู่ในช่วงทดลองงาน

การสรรหาบุคลากรให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับงานด้าน HR อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากจะต้องดูความรู้ ความสามารถ ทักษะ ศักยาภาพ (Performance) ของพนักงานแล้ว ยังต้องดูเรื่ององค์ประกอบอื่นๆ ประกอบด้วยเช่น สามารถเรียนรู้คุณสมบัติด้านสังคม (soft...

‘ลูกจ้าง’ ต้องรู้ ลากิจ-ลาป่วย ทำได้! แม้อยู่ระหว่างช่วงทดลองงาน

หลายคนอาจสงสัยว่าในระหว่างการทดลองงาน หากเรามีความจำเป็นต้องลางานจะถูกหักเงินเดือนหรือไม่? คำตอบคือ การลาป่วยหรือลากิจสามารถทำได้และยังได้รับค่าจ้างตามปกติ “ลูกจ้าง” มีสิทธิในการ “ลากิจ” และ “ลาป่วย” ได้ตามกฎหมายแรงงาน แม้ว่าจะอยู่ระหว่างช่วงทดลองงาน การ “ลางาน”...

HR Trends 2024 เมื่อเทรนด์ฝ่ายบุคคลต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2024 HR ทั่วโลกต้องยกระดับการทำงานขึ้นมาอีกขั้นเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยต้องให้ความสำคัญกับบริบทพื้นฐาน 3 ประการที่นำไปสู่เทรนด์ HR ประจำปี 2024 อย่างแรก HR ต้องรู้ว่าจะพัฒนาองค์กรให้เป็น Modern Workplace ได้อย่างไร, อย่างที่สอง HR...

วิเคราะห์ทิศทางของ AI ต่อการทำงานของ HR ในปี 2024 

งาน HR คือหนึ่งในงานที่ยากที่สุดในโลกธุรกิจ เพราะการดูแลคนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับด้านจิตใจ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพที่สุด HR ที่ดีจึงต้องหมั่นหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ หากเราหยุดนิ่งก็จะถูกบริษัทคู่แข่งแซงขึ้นไปทันที...