Yushi Group

Yushi Group

#HumanOS เข้าอบรมการใช้งาน ที่ บ.Yushi Group รูปแบบ Solution ของเรา ออกแบบรองรับ การลงเวลา ในส่วนพนักงานที่ประจำในส่วนโรงงานและสำนักงาน และพนักงานฝ่ายขาย ที่ต้องออก นอกสถานที่เป็นประจำ พร้อม ทั้งการ การบันทึกค่าใช้จ่าย คำนวณระยะทาง...
Department of Rural Roads

Department of Rural Roads

ทีมงาน HumanOS เข้านำเสนอระบบ HR สำหรับหน่วยงานราชการ ให้กับ กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวงชนบท Solution เรามีครบพร้อมตอบโจทย์การใช้งาน...
ปรับชีวิตเพิ่มสุขรับปีใหม่ ด้วยการเปลี่ยน “Mindset – มายด์เซต”

ปรับชีวิตเพิ่มสุขรับปีใหม่ ด้วยการเปลี่ยน “Mindset – มายด์เซต”

ขึ้นต้นปีใหม่ทั้งที หลายคนตั้งใจอยากปรับการแต่งตัว เปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนชีวิต ปรับทัศนคติเพื่อต้อนรับโอกาสใหม่ๆ วันใหม่ๆ ที่กำลังเดินทางเข้ามา เชื่อว่าหลายคนอธิษฐานให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของตัวเอง อยากที่จะกลายเป็นคนใหม่ ทิ้งอะไรแบบเดิมๆ...