ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ?

ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ?

ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ? ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ? กฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาคลอดได้ 98 วัน โดยได้ค่าจ้าง 45 วัน และจากประกันสังคมอีก...
เมื่อ อายุ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับ “ยกเว้นภาษี 190,000 บาท”

เมื่อ อายุ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับ “ยกเว้นภาษี 190,000 บาท”

กฎหมายภาษีอากรฉบับที่ 150 ได้กำหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 1. ผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยให้ยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท 2....
หมดยุค‼️ ลงเวลาทำงานที่เดียวแล้ว เพราะบน HumanOS ลงเวลาทำงานที่ไหนก็ได้ 🧰

หมดยุค‼️ ลงเวลาทำงานที่เดียวแล้ว เพราะบน HumanOS ลงเวลาทำงานที่ไหนก็ได้ 🧰

Check In เข้างาน ✅ 📍หลัก…Head Office 📍รอง….ไซต์งานลูกค้า 📍เสริม…ร้านกาแฟ & Co Working Space ไม่ว่าจะเข้างานที่ไหน ก็ลงเวลาได้หมด ที่...
🔥 รู้หรือยัง 50ทวิ เช็คได้เลย ไม่ต้องรอ! 🔥

🔥 รู้หรือยัง 50ทวิ เช็คได้เลย ไม่ต้องรอ! 🔥

เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็เช็ค 50ทวิ ผ่าน HumanOS กันหมดแล้ว เช็คได้เลยไม่ต้องรอ ใช้งานง่าย สะดวก ประหยัดเวลา ไม่ต้องยื่นเอกสารขอออกหนังสือ สามารถดาวน์โหลดเองได้เลยแบบ self service เช็คที่ 1 : เช็คผ่านแอพ 1.1) ไปที่เมนูหลัก1.2) เลือกเมนู “ดูสลิปเงินเดือน”1.3) กด...