IT-CAT จำกัด มอบทุนการศึกษา

IT-CAT จำกัด มอบทุนการศึกษา

บริษัท IT-CAT จำกัด มอบทุนการศึกษาภาคเรียนละ 5,000 บาท ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาต่อไปนี้- การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่- การออกแบบเว็บไซต์- การพัฒนาเว็บไซต์2-...
ธรรมสรณ์

ธรรมสรณ์

#HumanOS เข้าแนะนำระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR ที่ บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด เกี่ยวกับ บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด มีนโยบายมุ่งพัฒนาตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า สูงสุด โดยครอบคลุม การบำบัดรักษาน้ำเสีย การเก็บน้ำรวมทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ...
รับมือกับความกดดันอย่างไร

รับมือกับความกดดันอย่างไร

แลกเปลี่ยนทัศนคติกับคนรอบข้าง เพราะบางครั้งคนรอบข้างก็อาจเป็นที่มาของความกดดันที่เราต้องเจอ ไม่ว่าจะด้วยความคาดหวังหรือด้วยคำพูด  พยายามไม่กดดันตัวเองมากเกินไป และเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ลดทัศคติด้านลบที่มีต่อตัวเอง เพราะอาจส่งผลกระทบระยะยาวได้...
Boonthavorn

Boonthavorn

#HumanOS เข้านำเสนอระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR ที่บริษัท บุญ ถาวรดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านก่อสร้าง ทั้งภายในและภายนอก สำหรับธุรกิจที่มีพนักงานงาน ที่ Onsite ฟังก์ชั่น ของการลงเวลาเข้า-ออก งานนอกสถานที่ ตอบโจทย์ ลูกค้า แน่นอน ง่าย , พิกัดตรงจุด, ข้อมูลแสดงผล...
ENCONS

ENCONS

#HumanOS เข้านำเสนอระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR ที่ ENCONS บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด #enconsthailand Service ของ ENCONS http://www.encons.co.th/service.php #ลงเวลางานออนไลน์ #แอฟตอกบัตร #สแกนนิ้วเข้างานออนไลน์ #ระบบHR...