คำนวณเงินเดือนด้วยระบบ Payroll ตัดจบปัญหาจ่ายช้า ข้อมูลผิดพลาด และข้อพิพาททางกฎหมาย

หมดยุคของการทำงานซ้ำซ้อน ยุ่งยาก และหลายขั้นตอนอีกแล้ว เมื่อทุกวันนี้หลายองค์กรหันไปใช้ระบบ Payroll ที่สามารถคำนวณเงินเดือนได้แบบอัตโนมัติ ตัดจบทุกปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินช้า คำนวณเงินผิดพลาด หรือตกหล่นเรื่องตัวเลข และครั้งนี้เราจะพาไปรู้จักกับวิธีคำนวณเงินเดือนที่ถูกต้อง และทำไมระบบ Payroll ของ HumanOS จึงเป็น HR Solution ที่ดีที่สุด

วิธีคำนวณเงินเดือนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ปัจจุบัน พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 คุ้มครองสิทธิของลูกจ้างที่จะต้องได้นับเงินค่าจ้างจากการทำงานตามกำหนดเวลา ซึ่งหากบริษัทจ่ายเงินเดือนช้าเกิน 7 วัน หรือแอบตุกติกไม่จ่าย บริษัทจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยให้กับพนักงานร้อยละ 7 ต่อปี (มาตรา 224 ) หรือร้อยละ 15 ต่อปี

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานนั้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างบริษัทกับพนักงาน ทั้งนี้ รูปแบบการจ่ายเงินเดือนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

 1. การจ่ายเงินเดือนแบบรายชั่วโมง

สูตรคำนวณ : ค่าจ้างต่อชั่วโมง x จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน = รายได้พนักงานต่อวัน

*การสรุปยอดเป็นรายเดือนให้นำ รายได้พนักงานต่อวัน x จำนวนวันที่ทำงาน จะได้ยอดเงินสำหรับรายเดือน

 1. การจ่ายเงินเดือนแบบรายวัน

สูตรคำนวณ : ค่าจ้างต่อวัน x จำนวนวันที่มาทำงาน = รายได้พนักงาน

*หากมีรายหักอื่นๆ ของพนักงาน เช่น ขาด ลา ประกันสังคม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ จะใช้สูตร : รายได้พนักงาน – รายหักอื่นๆ = รายได้สุทธิ

 1. การจ่ายเงินเดือนแบบรายเดือน

สูตรคำนวณ : รายได้พนักงาน* – รายหักพนักงาน = รายได้สุทธิ 

*รายได้พนักงาน เช่น ฐานเงินเดือน เงินโบนัส ค่าคอมมิชชั่น ส่วนรายหักพนักงาน เช่น ขาด ลา ค่าประกันสังคม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ จะใช้สูตร : รายได้พนักงาน – รายหักอื่นๆ = รายได้สุทธิ

การคำนวณเงินเดือนในระบบ Payroll ของ HumanOS 

ระบบ Payroll เป็น HR Solution ที่ออกแบบมาตัดจบทุกปัญหาเรื่องการจ่ายเดือนอย่างแท้จริง โดยในระบบจะเก็บข้อมูลหลักๆ ที่จำเป็นในการใช้คำนวณเงินเดือน ได้แก่ บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน รวมไปถึงวันขาด ลา มาสาย เพื่อนำเอาตัวเลขที่ได้ไปใช้คำนวณเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนการคำนวณโอที การหักเงิน ฯลฯ โดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่ HR จะเป็นผู้นำข้อมูลของพนักงานไปใส่ไว้ในระบบเพื่อคำนวณตัวเลขร่วมกับรายได้และรายหักโดยอัตโนมัติ

อีกฟังก์ชั่นหนึ่งของระบบ Payroll คือ คำนวณการจ่ายและหักเงินของพนักงาน โดยนำเอาค่าอื่นๆ มาใช้คำนวณ เช่น เงินเดือน ค่าโอที ค่าคอมมิชชั่น โบนัส ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ และรายหักของพนักงานหรือค่าใช้จ่ายที่จะต้องถูกหักออกจากรายได้ เช่น ค่าภาษี ประกันสังคม วันลา มาสาย ขาดงาน ฯลฯ เป็นต้น

ฟังก์ชั่นฉ่ำๆ ในระบบ Payroll ของ HumanOS 

 • คำนวณเงินเดือนง่ายและรวดเร็ว จบทุกขั้นตอนภายในคลิกเดียว 
 • สามารถคำนวณเงินเดือนแบบเลือกตามรายชื่อพนักงานหรือกลุ่มเงินเดือน
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขได้ตามความซับซ้อนหรือนโยบายบริษัท เช่น สามารถเลือกจ่ายเงินแบบรายชั่วโมง รายวัน และรายเดือนได้
 • สามารถเพิ่มรายได้/รายการหัก หรือรายจ่ายประจำได้
 • ระบบคำนวณได้ถูกต้อง แม่นยำ พร้อมมีรายงาน 40+ รูปแบบ ทำให้ลดความยุ่งยาก และผิดพลาดจากการคำนวณแบบ Manual
 • สามารถ Export ข้อมูลเงินเดือนพนักงานนำส่งธนาคาร หรือจะออกภาษีก็ทำได้ทันที ไม่ต้องรอนาน
 • มีทีมงาน Happiness Delivery พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น

ล้อมกรอบ

จ่ายเงินช้า ปัญหาร้าย

รู้หรือไม่? ผลพวงจากการจ่ายเงินเดือนพนักงานช้า มักทำให้ประสิทธิภาพการทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับพนักงานลดลง จากผลการสำรวจของ CIPP (The Chartered Institute of Payroll Professional) หลังสอบถามพนักงานที่ได้รับเงินเดือนช้ากว่ากำหนด พบว่า 

 • 48% รู้สึกว่านายจ้างเพิกเฉย ไม่สนใจความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน 
 • 47% เกิดความวิตกกังวล 
 • 40% รู้สึกถึงความไม่มั่นคง และเสี่ยงต่อสภาพการเงิน 
 • 25% มีส่วนร่วมต่อบริษัทน้อยลง รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานก็ลดลงตาม

ทดลองระบบคำนวณเงินเดือน และ ออกภาษีผ่านระบบ ทดลองได้ฟรี
ศูนย์ช่วยเหลือลูกค้า Line Add Friends : @humanos.biz คอลเซ็นเตอร์ : 099-505-1007

อ้างอิง

https://www.linkedin.com/pulse/whats-role-hr-payroll-processing-opportune-technologies-pvt-ltd
https://truein.com/common-payroll-problems-and-solutions/

Recently Post

ทำไมการลงทุนในระบบ HR ของ HumanOS จึงคุ้มค่าต่อธุรกิจ

ทำไมการลงทุนในระบบ HR ของ HumanOS จึงคุ้มค่าต่อธุรกิจ

เดิมที เรามักคุ้นชินกับองค์กรธุรกิจที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคจำนวนหลายคนนั่งอยู่รวมกันเป็นแผนกใหญ่...

อ่านเพิ่มเติม
Payroll สำคัญอย่างไร ? ทำไมองค์กรธุรกิจยุคใหม่ควรเปลี่ยนมาใช้

Payroll สำคัญอย่างไร ? ทำไมองค์กรธุรกิจยุคใหม่ควรเปลี่ยนมาใช้

ในปัจจุบัน การจัดการทางการเงินถือเป็นรากฐานสำคัญขององค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็ก...

อ่านเพิ่มเติม