ดูแลตัวเองอย่างไร? ในสภาพอากาศที่มี PM 2.5 สูง
  1. ใส่หน้ากากประเกทที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ เช่น หน้ากาก N95 ที่ได้รับมาตราฐาน
  2. ใช้เครื่องฟอกอากาศที่มี HEPA ( High efficiency particulate air) filter เพื่อช่วยกรองฝุ่น pm 2.5 ภายในอาคาร
  3. หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งในบริเวณที่คมลพิษอากาศสูง ปิดประตูและหน้าต่าง เพื่อป้องการฝุ่น PM2.5 จากภายนอกเข้ามาในตัวอาคาร
  1. งดออกกำลังกายกลางแจ้ง ให้พิจารณามาออกกำลังกายภายในอาคารแทน
  2. กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ กลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก

Recently Post