อบรมการใช้งานระบบให้กับพนักงานของ บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด

#HumanOS อบรมการใช้งานระบบ ให้กับ พนักงาน ของ บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัดเกี่ยวกับการบริการของ #McEnergyบริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด (McEnergy) ผู้ให้บริการออกแบบ-ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบคลูลิ่งทาวเวอร์...

แผนผังองค์กร บน HumanOS สร้างได้อัตโนมัติสามารถ Export เป็น PDF

ผังองค์กรหรือ Organization Chart เป็นแผนผังแสดงชื่อตำแหน่งของพนักงานภายในองค์กร รวมทั้งแสดงสายการบังคับในองค์กรซึ่งโดยทั่วไปแล้วในการนำเสนอมักมีการใช้ผังองค์กรเป็นส่วนประกอบใน ดังนั้นระบบ HumanOS จึงได้เตรียมโปรแกรม Organization Chart...