ผังองค์กร ระบบ #HumanOS สร้างให้อัตโนมัติเลยนะคะ และหากต้องการนำไปใช้งาน สามารถ Export PDF ไฟล์ได้เลย ในรูปแบบที่สวยงาม

#ลงเวลางานออนไลน์
#แผนผังองค์กร
#organization chart
#ลงเวลางานผ่านแอฟ
#TimeAttendanceonline