แผนผังองค์กร บน HumanOS สร้างได้อัตโนมัติสามารถ Export เป็น PDF

ผังองค์กรหรือ Organization Chart เป็นแผนผังแสดงชื่อตำแหน่งของพนักงานภายในองค์กร รวมทั้งแสดงสายการบังคับในองค์กร
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในการนำเสนอมักมีการใช้ผังองค์กรเป็นส่วนประกอบใน ดังนั้นระบบ HumanOS จึงได้เตรียมโปรแกรม Organization Chart สำหรับช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างผังองค์กรไว้ให้กับคุณ

โดยระบบจะสร้างแผนผังองค์ให้โดยอัติโนมัติ ตามข้อมูลพนักงาน ตำแหน่ง และหน้าที่ที่บันทึกในระบบ โดยระบบสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว หากต้องการนำข้อมูลแผนผังองค์กรไปใช้ สามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลากับการจัดรูปแบบแผนผังองค์ให้เสียเวลา

แผนผังองค์กรบน HumanOS

1.ไปที่เมนู ข้อมูลพนักงาน กดปุ่ม “แผนผังองค์กร”
2.ระบบแสดงข้อมูลแผนผังองค์ โดยดึงข้อมูลพนักงานจากฐานข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในระบบ
3.หากต้องการ Export สามารถเลือกพนักงานที่ต้องการ แล้ว กดปุ่ม Export
4.กดบันทึก

Recently Post