Work at home กับ HumanOS


กระแสตอนนี้ในเรื่องของการอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ แต่หาก
การทำงานที่บ้าน Work at Home บริษัทต้องการให้มีประสิทธิภาพและการรายงานผลการทำงานแบบ Real Time #HumanOS มีฟังก์ชั่นสำหรับกรอกข้อมูล และสามารถ รายงานผลการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นแบบรายวัน หรือเป็นรายชั่วโมง ก็สามารถทำได้ ไม่เพียงเฉพาะการกรอกข้อมูลเพียงเท่านั้น ระบบยังรองรับการเพิ่มหรือแนบรูปภาพ การทำงานได้ด้วย

การบันทึกงานกรอก Job, Timesheet

Recently Post

ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ?

ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ?

ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ?...

อ่านเพิ่มเติม