Work at home กับ HumanOS


กระแสตอนนี้ในเรื่องของการอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ แต่หาก
การทำงานที่บ้าน Work at Home บริษัทต้องการให้มีประสิทธิภาพและการรายงานผลการทำงานแบบ Real Time #HumanOS มีฟังก์ชั่นสำหรับกรอกข้อมูล และสามารถ รายงานผลการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นแบบรายวัน หรือเป็นรายชั่วโมง ก็สามารถทำได้ ไม่เพียงเฉพาะการกรอกข้อมูลเพียงเท่านั้น ระบบยังรองรับการเพิ่มหรือแนบรูปภาพ การทำงานได้ด้วย

การบันทึกงานกรอก Job, Timesheet

Recently Post

PwC คือ Big Four รายแรกที่บอกพนักงานว่า จะเริ่มงาน-เลิกงานตอนไหนก็ได้ ส่วนวันศุกร์ทำงานแค่ครึ่งวันพอ

PwC คือ Big Four รายแรกที่บอกพนักงานว่า จะเริ่มงาน-เลิกงานตอนไหนก็ได้ ส่วนวันศุกร์ทำงานแค่ครึ่งวันพอ

ทำงานตอนไหนก็ได้ เพราะวัดกันที่ผลงาน PwC บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกประกาศแผนการทำงานใหม่...

อ่านเพิ่มเติม