Property Management


#HumanOS
 อบรมการการใช้งาน ระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR ที่ 
บริษัทควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด(QPM) ให้กับทีมผู้บริหารและในส่วนของ ผู้จัดการ,หัวหน้างาน เพื่อ นำไปถ่ายทอด ให้กับทีมงานพนักงาน เป็นลำดับต่อไป

#QPM
#Property management
#ระบบ HR สำหรับงานบริหารอาคาร
#ลงเวลางานออนไลน์
#สแกนนิ้วออนไลน์

Recently Post

ระบบ ERP คืออะไร ทำไมองค์กรยุคใหม่หันมาใช้กัน

ระบบ ERP คืออะไร ทำไมองค์กรยุคใหม่หันมาใช้กัน

เจ้าของและผู้นำธุรกิจสามารถทำให้ระบบหลังบ้านที่น่าเบื่อดำเนินการได้โดยอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ...

อ่านเพิ่มเติม