พนักงานลาออกตามกัน ฝันร้ายหัวหน้าทีม ป้องกันอย่างไร

การลาออกของพนักงานถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ในทุกองค์กร เพราะพนักงานทุกคนล้วนก็อยากเติบโตในสายอาชีพด้วยกันทั้งนั้น ส่วนในฝั่งของบริษัทต่างๆ ก็อยากรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัทไปนานๆ ด้วยเช่นกัน ยิ่งถ้าพนักงานคนนั้น เป็นบุคลากรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถ...