7 วิธีที่ HR สามารถประยุกต์ใช้ AI ในงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

1.     การสรรหาและการจ้างงาน (Recruitment and Acquisition) การทำงานด้าน HR เวลาในการดำเนินกระบวนการสรรหาแรงงานนั้น HR อาจต้องใช้เวลาหลายร้อยชั่วโมงในการสแกนประวัติส่วนตัวและโปรไฟล์งานออนไลน์หลายรายการเพื่อจ้างพนักงานที่เหมาะสม...