HRMS ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวช่วยให้ธุรกิจ SME คล่องตัวตั้งแต่เริ่มต้น

ในโลกยุค New Normal ที่ทุกอย่างกำลังจะเคลื่อนไปสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital Disruption) การปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการหน้าใหม่ กลุ่ม Start Up หรือธุรกิจ SME ที่ก่อตั้งได้ง่าย ใช้เงินลงทุนไม่มาก ทั้งยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่ แต่รู้หรือไม่ หนึ่งในคีย์หลักที่จะทำให้ธุรกิจ SME มีโอกาสเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั้น คือ การวางแผนจัดการด้านทรัพยากรบุคคลตั้งแต่เริ่มต้น

Pain Point ของธุรกิจ SME

ปัจจุบัน ธุรกิจ SME ไทย คิดเป็น 95% ของธุรกิจทั้งหมด ด้วยโครงสร้างของธุรกิจที่มีขนาดเล็ก มีแรงขับเคลื่อนที่คล่องตัว และเร็วกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ การเป็นเจ้าของกิจการของคนมีฝันในยุคนี้จึงเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ระบุว่า ในปี 2565 ไทย MSME (Micro, Small and Medium Enterprise หรือธุรกิจขนาดย่อย ขนาดย่อม และขนาดกลาง) มีจำนวน 3,187,378 ราย ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจ SME ในปี 2566 มี GDP ที่เติบโตในระดับสูงกว่า GDP รวมของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 4 หรือมูลค่า 6.44 ล้านล้านบาท ส่วนปี 2567 สสว. คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 4-5 ปัจจัยหลักมาจากการท่องเที่ยว และการส่งออก รวมทั้งเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ

ธุรกิจ SME จึงเปรียบเสมือนกระดูกสันหลักของประเทศที่ช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้า อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการมือใหม่อาจพบเจอปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ทั้งนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์ Thai SMEs Center เผยถึงจุดอ่อน (Pain Point) ของธุรกิจ SME ที่น่าสนใจไว้หลายข้อด้วยกัน เช่น ผู้ประกอบการขาดจิตวิญญาณของการเป็นผู้นำ ขาดแรงงานที่มีทักษะและฝีมือ ต้นทุนการผลิตสูง ตลอดจนระบบการจัดการและการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความสามารถด้านการจัดการองค์กร การเงิน การบัญชี การตลาด และบุคลากร ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจ SME เลยก็ว่าได้

จำเป็นไหมที่ธุรกิจ SME ต้องมี HR ?

ด้วยโครงสร้างทางธุรกิจ SME ที่มีขนาดเล็ก จำนวนพนักงานมีน้อย บางครั้งเจ้าของกิจการจึงต้องสวมหมวกหลายใบหรือควบรวมหลายหน้าที่ในบริษัท ทั้งงานบริหาร จัดการองค์กร การเงิน วางแผนการขาย ทำการตลาด แม้แต่การสัมภาษณ์รับคนเข้าทำงาน ฯลฯ จนทำให้ไม่สามารถโฟกัสกับงานบริหารได้อย่างเต็มที่ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและความเชื่อมั่นจากลูกค้า ทั้งนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์ Business News Daily พบว่า 40% ของผู้ประกอบการ SME รู้สึกว่ากำลังทำหลายหน้าที่มากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและโอกาสสำคัญ

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ SME บางส่วนยังมองข้ามความสำคัญของฝ่าย HR ไปอย่างน่าเสียดาย เฉกเช่นผลสำรวจล่าสุดในปี 2566 ของ Linkedin เว็บไซต์หางานที่เชื่อมโยงผู้สมัครงานและบริษัทต่างๆ ไว้ทั่วโลก ที่ระบุว่า สิ่งที่เจ้าของธุรกิจ SME ให้ความสำคัญมากที่สุดเป็นสองอันดับแรก คือ การพัฒนาธุรกิจและการเงิน แต่เมื่อบริษัทเติบโตขึ้น จึงเริ่มตระหนักถึงการแข่งขันทางธุรกิจที่ดุเดือดและบริษัทจำเป็นต้องรักษาพนักงานที่มีประสบการณ์เอาไว้เนื่องจาก “คน” คือทรัพยากรมีค่า ที่จะช่วยขับเคลื่อนกิจการให้เดินหน้าต่อไปได้

ดังนั้น การมี HR จึงมีความจำเป็นแม้ในธุรกิจจะมีขนาดเล็กเพียงใด HR เปรียบเสมือนผู้ดูแลความเรียบร้อยภายในองค์กร ตั้งแต่การคัดสรรคนที่ “ใช่” จัดการเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ ไปจนถึงอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การลงทุนด้าน HR จึงเป็นสิ่งคุ้มค่า และมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานทุกส่วนเป็นระบบ ราบรื่น และคล่องตัว

ระบบ HRMS ตัวช่วยจัดการธุรกิจให้เป็นระบบ และราบรื่น

อย่างไรก็ตาม ความก้าวล้ำของเทคโนโลยี AI ได้พัฒนาให้งาน HR ในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องทำแบบ Manual เหมือนในอดีตอีกต่อไป เพราะมันถูกออกแบบให้อยู่ในรูปของซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน ที่รวมระบบและกระบวนการต่างๆ ของงาน HR ไว้ด้วยกันหรือที่เรียกกันว่าระบบบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ HRMS (Human Resource Management System) เพื่อจัดการงาน HR ให้เป็นระบบ และแก้ปัญหาจุดอ่อนของงาน HR ในรูปแบบเดิม เช่น บันทึกเวลาการเข้าออกของพนักงานได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการมาสาย ลางาน ลาพักร้อน ลากิจ การคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ การประมวลค่าโอทีของพนักงานที่ทำงานล่วงเวลาได้อย่างแม่นยำ ปราศจากข้อกังหา รวมไปถึงการคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครงานเพื่อแบ่งเบาภาระของทีม HR

โดยเฉพาะธุรกิจ SME ที่ต้องการประหยัดเงินในการจ้างฝ่าย HR ทั้งแผนก ระบบ HRMS ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานอย่างครอบคลุม ลดความยุ่งยากซับซ้อนในขั้นตอนการทำงาน ประหยัดเวลา ลดงานเอกสาร และแบ่งเบาภาระของฝ่าย HR ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ ยังเป็นระบบที่เหมาะกับบริษัทที่มีความยืดหยุ่นสูง เช่น พนักงานที่ต้องทำงานระยะไกล หรือพนักงานบางตำแหน่งที่ไม่ได้เข้าออฟฟิศทุกวัน ต้องทำงานนอกสถานที่ ทั้งนี้ ระบบ HRMS สามารถรายงานผลได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ หรือขออนุมัติวันลาได้ในทันที

HumanOS ตอบโจทย์ธุรกิจ SME ที่ต้องการใช้ระบบ HRMS

ปัจจุบัน ในเมืองไทยมีการพัฒนาระบบ HRMS อย่างต่อเนื่อง และมีตัวเลือกมากมายให้ลูกค้าเลือกใช้ได้อย่างตรงใจและความต้องการ อาทิ HumanOS เป็นระบบ HRMS ที่ถูกออกแบบมาพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ทันสมัย ง่ายดาย ช่วยเติมเต็มการทำงานของแผนก HR หรือทดแทนงานบางส่วนได้อย่างสมบูรณ์แบบ และครอบคลุมในระดับพื้นฐาน ประกอบด้วย ระบบบันทึกเวลาเข้างาน ระบบลาออนไลน์ ระบบคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ สามารถขอเอกสารต่างๆ ผ่านทางระบบได้เลย เช่น ภาษี ประกันสังคม ฯลฯ

อีกทั้งยังรองรับการทำงานแบบปกติและล่วงเวลาโอที มีระบบจัดตารางการทำงาน ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องสลับเวลาการทำงานอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ตอบสนองการดำเนินธุรกิจ SME หรือกลุ่ม Start Up ที่ต้องการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ช่วยยกระดับประสบการณ์การทำงานในยุคดิจิทัล สร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดให้กับองค์กร และยังสอดรับเทรนด์ธุรกิจสีเขียว ลดขยะ ลดโลกร้อน เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตอย่างแท้จริง

สมัครใช้ระบบ HumanOS ฟรี

ทดลองระบบคำนวณเงินเดือน และ ออกภาษีผ่านระบบ ทดลองได้ฟรี
ศูนย์ช่วยเหลือลูกค้า Line Add Friends : @humanos.biz คอลเซ็นเตอร์ : 099-505-1007

อ้างอิง

https://www.sme.go.th/

https://www.tcg.or.th/news_inside.php?news_id=37

https://www.linkedin.com/pulse/most-important-hr-decision-sme-business

https://hrsimplified.org/small-business-hr-challenges-and-solutions/

https://genesishrsolutions.com/peo-blog/are-hr-departments-required/

Recently Post

คำนวณเงินเดือนด้วยระบบ Payroll ตัดจบปัญหาจ่ายช้า ข้อมูลผิดพลาด และข้อพิพาททางกฎหมาย

คำนวณเงินเดือนด้วยระบบ Payroll ตัดจบปัญหาจ่ายช้า ข้อมูลผิดพลาด และข้อพิพาททางกฎหมาย

หมดยุคของการทำงานซ้ำซ้อน ยุ่งยาก และหลายขั้นตอนอีกแล้ว เมื่อทุกวันนี้หลายองค์กรหันไปใช้ระบบ...

อ่านเพิ่มเติม
ทำไมการลงทุนในระบบ HR ของ HumanOS จึงคุ้มค่าต่อธุรกิจ

ทำไมการลงทุนในระบบ HR ของ HumanOS จึงคุ้มค่าต่อธุรกิจ

เดิมที เรามักคุ้นชินกับองค์กรธุรกิจที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคจำนวนหลายคนนั่งอยู่รวมกันเป็นแผนกใหญ่...

อ่านเพิ่มเติม