HR ยุคใหม่ที่องค์กรต้องการเป็นแบบไหน

HR ไม่เพียงต้องทำงานเก่ง แต่ต้องพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วย หน้าที่หลักของ งาน HR คือ การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รักษาบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรทำประโยชน์ให้กับองค์กร

การทำงาน มีการเปลี่ยนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของงานที่ทำ หรือในส่วนขององค์กร งานของ HR เองก็เช่นเดียวกัน ต้องพบเจอกับความเปลี่ยนแปลง และรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ HR จึงต้องพร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องปรับตัวให้เข้ากับแนวคิดใหม่ เพื่อนำมาสร้างความสำเร็จให้เกิดกับองค์กร มาดูกันว่าเทรนด์ HR ยุคใหม่นั้นมีลักษณะอย่างไร องค์กรต้องการ HR แบบไหน เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมให้กับตัวเองและองค์กรให้ได้มากที่สุด

เทรนด์ HR ยุคใหม่เป็นอย่างไร

  • สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ในแต่ละองค์กรมีคนทำงานอยู่หลายรุ่น ตั้งแต่คนทำงาน Generation X, Generation Y มาจนถึง Generation Z ทำให้เกิดแนวคิดที่หลากหลายในแต่ละองค์กร HR จึงต้องแก้ปัญหาความหลากหลายที่จะเกิด โดยให้คนหลาย ๆ รุ่น หลาย ๆ แนวคิดอยู่ร่วมกันได้ ออฟฟิศจึงไม่ได้เป็นแค่ที่ทำงาน แต่ต้องเป็นเสมือนบ้านที่อยู่ในที่ทำงาน ทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยเกิดปัญหาน้อยที่สุด อีกทั้ง HR ต้องเรียนรู้ว่าแนวทางแบบไหน เหมาะกับคนรูปแบบใด และต้องสร้างแนวทางในการเข้าถึงคนแต่ละกลุ่มอย่างไร
  • ค้นหาบุคลกรด้วยวิธีการใหม่ ในการสรรหาบุคลากร HR ต้องใช้วิธีการใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ในการค้นหา เพราะจะได้ Candidate ที่ตรงกับความต้องการของบริษัทมากขึ้น แต่ต้องไม่ทิ้งวิธีการเดิม ๆ เสียที่เดียว เพียงแต่ต้องตัดสินใจให้ได้ว่าควรใช้วิธีการแบบไหน เช่น ในปัจจุบัน ช่องทางในการติดต่อสื่อสารอยู่ในโลกของ Social Media มากขึ้น HR เองก็ต้องทดลองใช้ช่องทางเหล่านั้นในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น Linkedin Facebook หรือแม้แต่ Twitter เพื่อให้ได้คนทำงานที่มีคุณภาพมากขึ้น
  • สร้างภาวะผู้นำที่เหมาะสมให้กับองค์กร ผู้นำที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มีอายุน้อยเสมอไป ในปัจจุบันผู้บริหารในองค์กรบางส่วน เป็นผู้นำที่มีอายุน้อย แต่ประสบความสำเร็จสูง ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นที่องค์กรจะมีผู้นำที่อยู่ในหลายช่วงวัย แต่บางครั้งอาจจะประสบปัญหา การมีวุฒิภาวะที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น HR จึงต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้องค์กรมีผู้นำที่โดดเด่น มีวิสัยทัศน์ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ เพื่อจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น จนเป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก และถูกกล่าวถึงในแนวทางที่ดี

องค์กรต้องการ HR ที่มีคุณสมบัติแบบไหน?

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในองค์กร HR ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนั้น โดยการปรับตัว และหาแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรให้ได้มากที่สุด เพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้ แล้วบุคลากรภายในองค์กรอยู่รอด เรามาดูกันว่า HR แบบไหนจึงเรียกว่าเป็น HR ยุคใหม่ และต้องมีคุณสมบัติอย่างไร HR จึงจะเป็นที่ต้องการขององค์กร

1. สามารถทำงานได้แบบ Multi-Tasks

คนที่ทำงานได้มากกว่า 1 อย่าง ย่อมได้เปรียบมากกว่าคนที่ทำงานได้เพียงอย่างเดียว และการที่ HR หนึ่งคนสามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง ย่อมทำให้เป็นที่ต้องการขององค์กรมากขึ้น เพราะถึงแม้ว่า เราจะเป็น HR ที่ทำ Recruitment เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าเราสามารถทำ Payroll หรือ Training ได้ด้วย ก็จะทำให้เราเป็นคนทำงานที่มี Profile แม้ถึงคราวคับขันที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน เราก็ยังจะยังมีงานทำอยู่ เพราะเราสามารถทำได้รอบด้านนั่นเอง

2. ปรับการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ

HR ต้องเป็นคนที่ทำงานเก่ง รับรู้ข่าวสารอย่างรอบด้าน ไม่ว่าข่าวนั้นจะเกี่ยวข้องกับงานหรือไม่ การที่เรารู้เยอะกว่าคนอื่นย่อมได้เปรียบ เพราะเราสามารถนำมาปรับใช้กับงานของเราได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ข่าวสารที่เกี่ยวกับงาน HR  เราก็ต้องติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้ไม่ตกข่าว แล้วเราจะได้ปรับตัว และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ทันเวลา

3. นำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการทำงาน

การสรรหา Candidate ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเดิม ๆ อีกต่อไป เราสามารถใช้เครื่องมืออื่น ๆ เข้ามาปรับใช้กับการทำงานได้ เช่น เราสามารถตามหาผู้สมัครงานได้จากทาง Linkedin Facebook Twitter หรือตาม Blog ของสายงานนั้น ๆ ได้ และสามารถใช้สื่อเหล่านั้นเป็นช่องทางในการเผยแพร่ ติดต่อสื่อสาร เพื่อเรียกเขาเข้ามาสัมภาษณ์งานกับองค์กรของเราได้ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าสื่อออนไลน์เหล่านั้น ไม่มีความเป็นมืออาชีพมากพอ แต่ต้องไม่ลืมว่า เราสามารถปรับใช้ให้เข้ากับภาพลักษณ์ขององค์กรของเราได้ HR ต้องรู้จักเรียนรู้ แล้วประยุกต์เทคโนโลยีนั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์กับการทำงานของตัวเองให้ได้มากที่สุด จึงจะได้ชื่อว่าเป็น HR ที่ทันกับยุคสมัย

4. สามารถคิดวิเคราะห์ได้รอบด้าน

นอกเหนือจากความสามารถในการทำงานแล้ว ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก็เป็นส่ิงสำคัญ การที่องค์กรมีคนทำงานหลากหลายช่วงวัย ย่อมมีความแตกต่างทางแนวคิดสูง HR ต้องหามาตรการที่จะมาจัดการความแตกต่างเหล่านี้ โดยร่วมคิดหาคำตอบให้กับองค์กร เช่น ทำอย่างไรจึงจะทำให้คน Generation X Y Z อยู่ร่วมกันได้ โดยไม่เกิดปัญหา เพราะคนทั้ง 3 ช่วงอายุมีรสนิยม และแนวคิดที่ค่อนข้างแตกต่างกัน อีกทั้ง HR ต้องเรียนรู้ว่าจะรับมือกับคนเหล่านั้นอย่างไรได้บ้าง

5. แก้ปัญหาได้อย่างมีทักษะ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครั้ง HR ก็ต้องประสบกับปัญหาในการจัดหาบุคลากร หรืออยู่ในช่วงขาดแคลน Candidate ในฐานะ HR แล้วเราต้องหาทางออกให้กับปัญหานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เราอาจจะเสนอให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการเข้าถึง Candidate ได้มากขึ้น แต่เราก็ต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนว่าวิธีการที่เราเสนอออกไปนั้น สามารถนำมาปรับใช้ได้จริง

6. สร้างแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

HR ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ออฟฟิศเป็นที่ทำงานที่เรียกว่า Happy Workplace คือ ทำให้คนที่อยู่รอบข้างอยากทำงานร่วมกับเรา ซึ่งโดยรวมควรเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวก ใครเห็นก็อยากอยู่ใกล้ หรืออยากพูดคุยด้วย ทำให้คนที่ทำงานร่วมกันในออฟฟิศมีความสุข แม้ว่าจะมีปัญหาอะไร ก็สามารถพูดคุยกันได้อย่างไร้ปัญหา

HR ต้องรู้สึกปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะทั้งภายนอก หรือภายในองค์กรก็ตาม HR ไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนก็ตาม ลองมาสำรวจตัวเอง ดูว่าเรามีคุณสมบัติที่เหมาะจะเป็น HR ยุคใหม่แล้วหรือยัง จะได้ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยได้ทัน

เครดิต JobDB

Recently Post

ศาลแรงงาน…ที่พึ่งของมนุษย์ทำงาน และกรณีใดบ้างที่ควรพึ่งศาล

ศาลแรงงาน…ที่พึ่งของมนุษย์ทำงาน และกรณีใดบ้างที่ควรพึ่งศาล

หากจะบอกว่าศาลแรงงานเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทำงานหรือบรรดาลูกจ้างทั้งหลายก็คงไม่ผิดนัก...

อ่านเพิ่มเติม