HumanOS – HRM โปรแกรม HR ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำแนะนำ และปรับเปลี่ยนฟังก์ชันให้เหมาะสมกับการทำงานของบริษัทเราได้

HRM with Flexibility – เปิดประตูสู่การทำงานแบบ HR ยุคใหม่ ด้วยการเลือกโปรแกรม HR ที่ ‘ใช่ที่สุด’ สำหรับธุรกิจคุณ

Nirvana Development Public Company Limited, Thailand’s leading property developer

HumanOS is your Most Suitable HRM

เป็นที่ทราบกันดีว่าการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources) มีทั้งความซับซ้อนและละเอียดอ่อนเพราะเกี่ยวพันกับหลายภาคส่วน ตั้งแต่สวัสดิการ การคำนวณเงินเดือน การบริหารการลงเวลา (Time Attendance & Time Management) การทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จนถึงการคำนวณภาษีและจัดการภาษีกับกรมสรรพากร ด้วยเหตุนี้ หลายองค์กรจึงเลือกใช้โปรแกรม HR เพื่อทำให้กระบวนการทำงานสะดวกรวดเร็วและลดความผิดพลาดที่เกิดจากพนักงาน (Human Error)

ปัจจุบันมีโปรแกรม HR ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบเช่าใช้ หรือ Software as a Service – SaaS ทั้ง 2 แบบมีการรวบรวมฟังก์ชันการใช้พื้นฐาน อาทิ ระบบการลงเวลา (Time Attendance) ระบบคำนวนเงินเดือน (Payroll) และระบบบริหารงานส่วนบุคคล (Employee self-service – ESS) เป็นต้น

หากพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดและการใช้งานระยะยาว การใช้งานโปรแกรมแบบ SaaS นั้นสามารถรองรับการขยายตัวของกิจการในอนาคต การเพิ่มจำนวนบุคลากร การปรับปรุงสวัสดิการ รวมถึงเทรนด์ในการทำงานรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การทำงานแบบ Work from Anywhere หรือ Hybrid Workplace เป็นต้น ดังนั้น โปรแกรมแบบ SaaS จึงเหมาะสมกับธุรกิจที่มีความซับซ้อน มีความต้องการเฉพาะตัวและมีความคุ้มค่าในระยะยาว

ในขณะที่โปรแกรม HR สำเร็จรูปที่มีการรวมฟังก์ชันงานพื้นฐานในราคาต่ำกว่า เนื่องจากมีการคิดค่าโปรแกรมและค่าติดตั้งแบบเหมาจ่ายเพียงครั้งเดียว เหมาะกับธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนเพราะไม่สามารถปรับรูปแบบการใช้งานได้ ดังนั้นการลงทุนติดตั้งโปรแกรม HR จำเป็นต้องพิจารณาหลายปัจจัยประกอบ

สำหรับ HumanOS เป็นโปรแกรม HR แบบครบวงจรที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำ Hosting หรือปรับระบบตามความต้องการเฉพาะ (Customization) ของผู้ใช้งาน ด้วยเหตุนี้ HumanOS จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรม

ในบทความนี้ บริษัทฯได้รับเกียรติสัมภาษณ์ โบว์ สุรางคนา ศิริภูบดี – ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย บริหารทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย Nirvana บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศถึงประสบการณ์การใช้งานระบบ HumanOS และความประทับใจที่ได้รับ

“ทางบริษัทเคยลงทุนซื้อโปรแกรม HR แบบสำเร็จรูป แต่สุดท้ายกลับไม่ตอบโจทย์การทำงานของเราในหลาย ๆ ด้าน จึงพิจารณาเปลี่ยนมาใช้ระบบ HR Online – HumanOS ที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำแนะนำ และปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสมกับการทำงานของบริษัทเราได้”

โดยระบบของ HumanOS – HRM สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานให้สอดรับกับนโยบายสวัสดิการของบริษัทได้ เช่น

  • การทำเรื่องเบิก (Reimbursement) ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยพนักงานสามารถทำเรื่องเบิกผ่านมือถือ และระบบสามารถรวบรวมเอกสารได้อย่างครบถ้วน ทำให้พนักงานสามารถรับเงินหลังจากสำรองจ่ายได้อย่างรวดเร็ว
  • การปรับการคำนวณสวัสดิการค่าเดินทาง จากสถานการณ์ค่าน้ำมันที่ผันผวนในช่วงที่ผ่านมา ระบบสามารถปรับอัตราการคำนวณ ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการเรื่องต้นทุนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จบทุกปัญหา HR Migration ด้วย HumanOS – HRM

หากองค์กรของคุณกำลังผิดหวังจากการใช้โปรแกรม HR เดิม ที่ไม่ตอบโจทย์ แถมต้องยุ่งยากและเสียเวลาย้ายข้อมูล HR (HR Migration) ไปโปรแกรมใหม่ เรามีทีมงานคุณภาพที่พร้อมดูแล ให้คำปรึกษาและช่วยให้คุณย้ายข้อมูลจากโปรแกรม HR เดิมไปยังโปรแกรมใหม่ได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของการใช้งานอีกด้วย

สรุป HumanOS – HRM  สามารถช่วยให้คุณรับมือกับทุกความท้าทายด้าน HR และที่สำคัญ HumanOS – HRM ยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันองค์กรสู่การเป็น Digital-Frist Company และทำให้องค์กรมีเวลามากขึ้นในการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

Recently Post