🙏🏻 เลือกระบบ HR ทั้งที เลือก HumanOS ให้เป็นศรี

พร้อมทำงานรับใช้ทุกท่าน 🙏🏻 😀 เลือก พรรคสายตาเถอะนะคนดี เลือก HumanOS กันนะคะ เพราะนอกจากจะใช้งานง่ายแล้ว ยังช่วยประหยัดเวลาในการบริหารจัดการข้อมูล ทำให้มีเวลาโฟกัสธุรกิจมากขึ้น สะดวก ง่าย...

4 พฤษภาคม “วันฉัตรมงคล” พระราชพิธีบรมราชาภิเษก งานมหามงคลของปวงชนชาวไทย

“วันฉัตรมงคล” มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี...

Happy Labor Day วันแรงงาน – This day belongs to you, Thank your for hard work

วันแรงงาน (อังกฤษ : Labour Day) เป็นวันหยุดประจำปีที่เฉลิมฉลองไปทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน เพื่อที่จะฉลองผลงานทางการเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้แรงงาน ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ          ...