🌿 วันพืชมงคล ๑๗​ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 🌿

วันนี้จะมีพระราชทานพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ประกอบด้วยพิธีพืชมงคลและพระราชพิธีจดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เพื่อเป็นสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว

Recently Post