Security First ตามมาตราฐาน ISO

Security First ตามมาตราฐาน ISO

นอกจากฟีเจอร์ HumanOS เอื้อให้ HR สามารถดูรายงานภาพรวมของพนักงาน รายละเอียดสถิติต่างๆ ตั้งแต่การลงเวลา ขาดงานแล้ว ด้านความปลอดภัย HumanOS นั้นเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้บนคลาวด์ที่ได้มาตรฐาน ISO และปฏิบัติตามหลัก PDPA อีกทั้งยังมีบริการติดตั้งระบบบนเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า (On...
โค้งสุดท้ายให้ HumanOS ช่วดลดหย่อนภาษี

โค้งสุดท้ายให้ HumanOS ช่วดลดหย่อนภาษี

1. เช็ครายได้ + ภาษึที่จ่ายไปผ่าน HumanOS 2. เช็คอัตราลดหย่อนภาษีประจำปี 2565 3. วางแผนการออมและการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีก่อนสิ้นปี Download Brochure : https://humanos.biz/…/10/HMOS_Brochure_Full_compressed.pdf สมัครใช้งานได้ฟรี :...