สะดวกทันใจ อนุมัติออนไลน์ได้ทันที

เมื่อข้อมูลทุกอย่างทำงานอยู่บนคลาวน์ ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ได้ทันทีแบบเรียลไทม์ ตอบโจทย์การทำงานแบบ Work from anywhere พร้อมยังสามารถ Export เป็นรายงานได้อีกด้วย ขณะที่พนักงานสามารถส่งคำขอออนไลน์ได้แบบ Self Service ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน ทำให้สะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ 

1.ขอลาออนไลน์

พนักงานส่งใบลาออนไลน์ รองรับการลางานล่วงหน้า ลาย้อนหลัง แนบใบรับรองแพทย์ ตรวจสอบวันลาคงเหลือ ผ่านมือถือ เมื่อมีการอนุมัติจะแสดงผลการทำงานทันที 

2.ขอลงเวลาทำงานย้อนหลัง

รองรับการแสดงผลการลงเวลาย้อนหลัง กรณีที่ไม่สามารถลงเวลาได้ โดยจะต้องระบุเหตุผลการลงเวลาย้อนหลัง

3.ขอเบิกค่าใช้จ่ายออนไลน์

ขอเบิกค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง,ค่า Taxi,ค่าที่พัก เป็นต้น แยกรายโครงการที่เลือก หรือคำนวณค่ายใช้จ่ายคิดตามระยะทางแบบอัตโนมัติ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน,ออกเป็นรายงานสรุปได้

4.ขออนุมัติงานล่วงเวลา

รองรับการขออนุมัติการทำงานล่วงเวลา มีระบบคำนวณค่าล่วงเวลาอัตโนมัติ หัวหน้าสามารถอนุมัติออนไลน์ได้ทันที

5.ขอหนังสือรับรองออนไลน์

หนังสือรับรองวีซ่าธุรกิจ ขอวีซ่าท่องเที่ยว หนังรับรองการเป็นพนักงาน หนังสือรับรองเงินเดือน ก็สามารถทำได้ด้วยตนเองแบบ Self-Service สะดวก ง่าย และรวดเร็ว

#payroll #TimeAttendance #timemanagement #humanos #คำนวณเงินเดือน #ระบบลงเวลาออนไลน์ #hrms

Recently Post

ศาลแรงงาน…ที่พึ่งของมนุษย์ทำงาน และกรณีใดบ้างที่ควรพึ่งศาล

ศาลแรงงาน…ที่พึ่งของมนุษย์ทำงาน และกรณีใดบ้างที่ควรพึ่งศาล

หากจะบอกว่าศาลแรงงานเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทำงานหรือบรรดาลูกจ้างทั้งหลายก็คงไม่ผิดนัก...

อ่านเพิ่มเติม