HR Solution คืออะไร ทำไมองค์กรเริ่มหันมาใช้กัน

องค์กรที่ต้องการทรานส์ฟอร์มตัวเองสู่ดิจิทัล จะมองหาเครื่องมือเข้ามาข่วยสร้างความสะดวกสบายในการบริหารองค์กร และหนึ่งในเครื่องมือที่องค์กรยุคนี้มองหากัน คือ HR Solution เป็น Software as a Service (SaaS) สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบ Employee Self Service ที่พนักงานสามารถทำรายการที่เคยต้องติดต่อกับฝ่าย HR ได้ด้วยตนเอง ส่วนฝ่าย HR สามารถลดภาระงานที่ต้องทำซ้ำๆ เช่น การจัดการเงินเดือน หรือ ตรวจสอบข้อมูลพนักงานแบบเรียลไทม์

สำหรับในตลาดโลกนั้น HR Solution มีมูลค่าตลาดถึง 1.58 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีนี้ และคาดว่าในปี 2023 จะเติบโตถึง 2.59 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตลาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่ทวีปอเมริกาเหนือ ตามมาด้วยยุโรป และ เอเชียแปซิฟิก ขณะที่ SME กินส่วนแบ่งตลาดนี้ถึง 50% แสดงให้เห็นว่าเทรนด์ของบริษัทขนาดกลางและเล็กกำลังต้องการเร่งปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัล

สำหรับในประเทศไทย HR Solution ก็มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากข้อมูลของ บริษัท IT-CAT ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม HumanOS เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ปีแรกมีลูกค้าเข้ามาใช้ระบบ HR Solution มากกว่า 700 บริษัท มีพนักงานรวม 1 หมื่นกว่าคน และยังเติบโตต่อเนื่อง มีบริษัทเข้ามาทดลองใช้ระบบประมาณ 100-300 บริษัทต่อเดือน ปัจจุบัน บริษัท IT-CAT มีพนักงานที่เข้าใช้ระบบ HumanOS บนคลาวด์ประมาณ 4-5 หมื่นคน

การเติบโตในประเทศไทยนั้นเกิดจากฝ่าย HR สนใจนำโซลูชันมาช่วยลดภาระการทำงานซ้ำๆ มากขึ้น ขณะเดียวกันผู้บริหารที่ต้องการทรานส์ฟอร์มองค์กร ก็มองหาโซลูชันมาปรับเปลี่ยนการทำงานขององค์กรเช่นกัน ซึ่งเทรนด์การเติบโตนี้จะยังดำเนินต่อไปอีกอย่างน้อย 5 ปี เพราะยังมีอีกหลายแสนบริษัทที่ยังไม่ได้ปรับมาใช้ระบบ HR Solution รวมถึงบริษัทสตาร์ทอัพเกิดใหม่ที่ต้องการโซลูชันเข้ามาลดการใช้แรงงานของคนอีกด้วย

 

HR Solution ช่วยแบ่งเบาภาระอะไรบ้าง

HR Solution สามารถเข้ามาช่วยลดงานด้าน HR ได้เป็นอย่างมาก ยกตัวอย่าง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การลงเวลาเข้า-ออกงาน ของพนักงาน (Attendance) การจัดการระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System หรือ HRIS) และ การทำเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ (Payroll)

การลงเวลาเข้า-ออกงาน ของพนักงาน: ระบบ HR Solution จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการ Tracking การเข้า-ออกงาน ของพนักงาน ซึ่งโดยใช้ระบบ GPS เพื่อยืนยันตำแหน่งของพนักงานได้อย่างแม่นยำ และสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตัวช่วยอย่าง Beacon เพื่อเพิ่มความแม่นยำอีกชั้นหนึ่ง

การจัดการระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล: ในส่วนนี้ระบบจะช่วยให้การขอลางาน การสั่งงาน การเบิกค่าใช้จ่าย การดูตารางทำงาน การขอค่าล่วงเวลา ไปจนถึงการขอหนังสือรับรองต่างๆ ซึ่งข้อดีของการใช้ระบบ HR Solution คือการที่ระบบเป็น Employee Self Service เปลี่ยนจากงานเอกสาร มาเป็นการทำรายการผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยตัวพนักงานเอง ตลอดจนไปถึงผู้อนุมัติก็สามารถอนุมัติผ่านสมาร์ทโฟนได้เช่นกัน ฝ่าย HR ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย

การทำเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ (Payroll): ระบบสามารถคำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา หักขาดลามาสาย หักภาษี หักประกันสังคม หักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การลดหย่อนภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้โดยอัตโนมัติ ตลอดจนสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยัง กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม ธนาคารเพื่อโอนเงินเดือนให้พนักงาน เป็นต้น สำหรับพนักงานก็สามารถดู Slip เงินเดือน  และเอกสาร 50 ทวิ   ได้ในรูปแบบดิจิทัลผ่าน Smart Phone ซึ่งพนักงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้ได้

 

การนำ HR Solution เข้ามาทรานส์ฟอร์มองค์กรนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการลงทุนระบบ ลดเวลาการทำงานซ้ำๆ ลดความผิดพลาด ยังช่วยให้ HR ได้ใช้เวลากับการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น เกิดการ Reskill Upskill ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจ (ไม่เกิน 10 ราย) สามารถทดลองใช้งานได้ฟรี โดยติดต่อได้ที่ 082 221 5464 หรือ
Line ID: @humanos.biz (ต้องมี @ นำหน้า) หรือลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่ https://backend.humanos.biz/RegisterUI.aspx และสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://humanos.biz/

 

 

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก 
https://www.marketwatch.com/press-release/hr-software-market-2022-analysis-of-key-trend-industry-dynamics-and-future-growth-2030-2022-07-29?mod=search_headline

Recently Post