อบรมการใช้งานระบบเพื่อเตรียมความพร้อม ที่ บริษัท อะมะดะ (ประเทศไทย) จำกัด

#HumanOS อบรมการใช้งานระบบเพื่อเตรียมความพร้อม ที่ บริษัท อะมะดะ (ประเทศไทย) จำกัด เพราะทาง บริษัท ลูกค้า จะเริ่มใช้งาน ระบบจริง 1 ก.ค. นี้ ซึ่ง มีทั้งกลุ่ม พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร เข้าร่วมอบรม การใช้งานของ พนักงานที่นี้ ส่วนใหญ่จะเป็น งานบริการหรือออกไป...

HumanOS ส่งมอบการใช้งานให้กับ MTH หลังโควิด-19

หลังจาก โควิด 19 เริ่มคลี่คลายทีมงาน #HumanOS เริ่มส่งมอบงานและอบรมการใช้งานระบบ ให้กับกลุ่มลูกค้าที่เลือกใช้บริการ ในรูปแบบ Enterprise Customize กันแล้ว วันนี้เป็นการอบรมการใช้งาน ให้กับ MTH เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับเริ่มใช้งานระบบจริง ในเดือนหน้านี้  สนใจบริการ...