ทางออกใหม่สำหรับฝ่าย HR ที่ต้องเสียเวลาวุ่นวายกับการทำเรื่องของเงินเดือน ไปอย่างมากมาย

ในทุกเดือน เคยสังเกตไหมว่า ฝ่าย HR ต้องเสียเวลาหรือวุ่นวายกับการทำเรื่องของเงินเดือน ไปอย่างมากมาย และเป็นงาน ที่ต้องอาศัยบุคลากร ในส่วนนี้เยอะมาก เพื่อทำ สิ่งเหล่านี้ 🚩ดึงข้อมูลไฟล์จากเครื่องสแกนนิ้วและตรวจสอบ การเข้างาน-ออกงาน 🚩รวบรวมข้อมูลการลา...